Výpis z obchodného registra

Kontakt

IOMO - Integrované obslužné miesto občana
Kubačova 21, 83106 Bratislava

Jana Machalová
02/49 11 24 15
jana.machalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 11:30
Výpis z obchodného registra je dokument, ktorý obsahuje údaje zapísané v Obchodnom registri ku dňu vyhotovenia výpisu.
O výpis z obchodného registra môže požiadať ktokoľvek bez udania konkrétneho dôvodu.

Žiadosť o vydanie Výpisu z obchodného registra sa vybavuje okamžite, na počkanie.

Dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.