Výpis z registra trestov

Kontakt

IOMO - Integrované obslužné miesto občana
Kubačova 21, 83106 Bratislava

Jana Machalová
02/49 11 24 15
jana.machalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
Piatok 8:00 - 11:30
Výpis z registra trestov je listina, ktorá preukazuje, či osoba bola alebo nebola odsúdená na území Slovenskej republiky, a obsahuje len odsúdenia, ktoré neboli zahladené (vymazané).

Žiadosť o vydanie Výpisu z registra trestov sa vybavuje okamžite na počkanie, najneskôr však do dvoch hodín, ak bola žiadosť podaná do 13.00 hod. V prípade podania žiadosti po 13.00 hod. je žiadosť vybavená v nasledujúci deň.

Dokumenty sú platnými verejnými listinami použiteľnými na právne účely.