Výstava Čarodejné farbičky na Miestnom úrade

Obrázok ku správe: Výstava Čarodejné farbičky na Miestnom úrade
28.09.2019 - Podujatia

Všetkých priaznivcov krásneho umenia srdečne pozývame na výstavu obrazov Angeliky Buzgovičovej s poetickým názvom Čarodejné farbičky. Priestor Miestneho úradu na Kubačovej ulici bude hostiť umelkyňu po prvý krát od 16. októbra. Angelika Buzgovičová  - Čarodejné farbičky 

SLEDUJTE PODUJATIE AJ NA FACEBOOKU.

Slovo autorky: 

             Ako amatérska výtvarníčka, Vám chcem touto cestou predstaviť časť mojej tvorby. Plním si týmto svoju celoživotnú túžbu v realizácii umeleckého smeru, nakoľko som túžila po umeleckom vzdelávaní. Moje vzdelanie je technického smeru, ale kresbu a maľbu som obdivovala po celý svoj produktívny vek.

            O to intenzívnejšie sa tejto oblasti môžem venovať v súčasnosti. Som samouk, obľubujem najmä figurálnu tvorbu a z techník: olejomaľbu, akryl, akvarel, pastel a maľbu na hodváb. Mesto Pezinok, každoročne poskytuje celoživotné vzdelávanie a to prostredníctvom Akadémie tretieho veku, ktorého som absolventkou v oblasti - výtvarná tvorba a výtvarné techniky pod vedením vysoko kvalifikovaných výtvarníkov a umelcov. Tu si  dopľňam svoje vedomosti v tejto pre mňa pútavej oblasti. V roku 2018 som sa zúčastnila medzinárodného Workschopu "preROD" pod kuratelou "DOM Svetla Slovensko" a jedno výtvarné dielo absolventa bolo súčasťou medzinárodnej putovnej výstavby   na Bratislavskom hrade, v Tančícom dome v Prahe a ďalej v Berlíne a Waršave. Počas celého týždňa sa nám venovali umelci naši aj zahraniční, z našich  spomeniem mnohotvárneho grafika a maliara Mariána Komáčka.

            Štúdiom  na Akadémii tretieho veku sa mi rozšírili vedomosti a zručnosti v rôznych výtvarných smeroch a nemalý význam má i moja socializácia a začlenenie v tejto kultúrnej spoločnosti. Táto výstava je v poradí mojou prvou samostatnou výstavou a dúfam, že si pohľadom na moje diela v ktorých sa roztancovali "čarodejné farbičky " potešíte oko a aj dušu...