Výstava detských výtvarných prác

Obrázok ku správe: Výstava detských výtvarných prác
17.06.2019 - Kultúra

V čase letných prázdnin môžete počas návštevy Miestneho úradu na Kubačovej ul. vidieť výtvarné práce detí, ktoré navštevujú Krúžok tvorivých dielní/výtvarný v správe MČ Bratislava-Rača pod vedením PaedDr. Oľgy Plačkovej. Vystavujú škôlkari, deti zo základných a stredných škôl, ale aj dospelý. Výstava bola aj súčasťou osláv MDD v amfiteátri- Knižkova dolina, pričom malí návštevníci podujatia prispeli svojimi dielami v rámci výtvarných a tvorivých dielní.  
Témou a námetom výtvarných prác detí je často priestor, predmety ktoré nás obklopujú a sú v našej bezprostrednej blízkosti či okolí.

Tí najmladší „umelci“ s pomocou farbičiek, pasteliek, pier, fixiek,... cvičia motoriku ruky, správne držanie ceruzky, pera.  
„Výtvarný krúžok sa s podporou Miestneho úradu prezentuje počas roka na príležitostných výstavách, zapája sa do rôznych súťaží, z ktorých si deti odniesli rôzne ocenenia,“ povedala o celoročnej tvorivej práci s deťmi výtvarníčka, a zároveň učiteľka PaedDr. Oľga Plačková.
 
Nech sa páči, srdečne Vás pozývame!
 
Výstava potrvá od 17.6.2019 do 31.7.2019.         
 
                                                                                         Odd. kultúry a komunikácie