Výstavba LBG arény naberá pozitívny smer

Obrázok ku správe: Výstavba LBG arény naberá pozitívny smer
09.02.2018 - Oznamy

Zdá sa, že výstavba dlho očakávaného športového megakomplexu v Rači sa po dlhšej odmlke opäť začína javiť v reálnych kontúrach. Starosta Rače Peter Pilinský spolu zo zástupcami projektu LGB aréna vo štvrtok 8. februára rokovali s primátorom mesta Bratislavy Ivom Nesrovnalom, pričom hlavnou témou ich stretnutia bola práve výstavba moderného multišportového komplexu v Rači na Černockého ulici.
Všetci zúčastnení sa zhodli na tom, že športovisko, ktoré sa v Rači rozhodol vybudovať slovenský hokejista Ľubo Višňovský, bude prínosom nielen pre Račanov, ale pre ľudí z celej Bratislavy a okolia, a teda význam takéhoto komplexu treba vnímať aj nad rámec hlavného mesta.
Zúčastnení spomínaného rokovania sa navzájom dohodli, že budú úzko spolupracovať na ďalších potrebných krokoch smerujúcich k výraznejšiemu posunu v realizácii LBG arény. Aj sám primátor vyslovil projektu veľkú podporu a sľúbil, že bude nápomocný pri riešení rôznych stanovísk a povolení zo strany magistrátu tak, aby sa výstavba mohla začať ešte tento rok.