Výzva pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení

Obrázok ku správe: Výzva pre majiteľov nehnuteľností na odstránenie stromov ohrozujúcich bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrických vedení
10.01.2019 - Oznamy

Západoslovenská distribučná, a.s. ako poverený správca elektrických sietí vyzýva všetkých vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy. výzva Západoslovenská distribučná, a.s. - orez a výrub drevín

upozornenie výrub stromov