Vznikla Redakčná rada mesačníka Račiansky výber

Obrázok ku správe: Vznikla Redakčná rada mesačníka Račiansky výber
22.11.2019 - Oznamy

Miestne zastupiteľstvo prijalo a odsúhlasilo návrh na zriadenie Redakčnej rady Račianskeho výberu (ďalej len RR RV). Redakčná rada je osobitným kontrolným a poradným orgánom starostu a miestneho zastupiteľstva, ktorá definuje a kontroluje strategické, tematické a koncepčné zameranie miestneho periodika Račiansky výber ako i technické riešenia, spojené s jeho vydávaním.Cieľom zriadenia redakčnej rady je, aby v nej boli zastúpení aj volení predstavitelia Rače, teda dvaja poslanci, dvaja zamestnanci oddelenia kultúry a komunikácie a nezávislý odborník, žijúci v Rači. Z hlasovania poslancov MZ Rača vyšlo nasledovné personálne zloženie Redakčnej rady: Ľubomír Prekop (predseda RR RV), Radko Tiňo (podpredseda RR RV), Monika Luknárová, Margaréta Cehláriková a Ema Ondrušková (členovia RR RV). Takto vyvážená RR RV bude slúžiť ako poradný orgán starostu a miestneho zastupiteľstva pri rozhodnutiach, týkajúcich sa formátu a obsahu Račianskeho výberu.

Ing.Ľubomír Prekop, PhD.
Predseda RR RV