Začína sa s rekonštrukciou ihriska na Kadnárovej, opraví sa aj povrch na lanovom ihrisku na Kubačovej

Obrázok ku správe: Začína sa s rekonštrukciou ihriska na Kadnárovej, opraví sa aj povrch na lanovom ihrisku na Kubačovej
13.06.2018 - Oznamy

Mestská časť Rača v týchto dňoch začína s rekonštrukciou detského ihriska na Kadnárovej 55 za materskou školou J. A. Komenského v Krasňanoch. V tejto etape sa opravia aj ďalšie dlhotrvajúce problémy na iných detských ihriskách. V rámci rekonštrukcie na ihrisku na Kadnárovej dôjde k demontáži starej dopadovej plochy, ktorá bola na viacerých miestach opotrebovaná a deravá. Namiesto nej sa nainštaluje nová liata bezpečnostná plocha. Takisto sa na tomto ihrisku odstránia najzávažnejšie nedostatky, predovšetkým sa vymenia nosné konštrukcie závesných hojdačiek, osadí sa nová dorazová pneumatika pod prevažovaciu hojdačku, vymenia sa niektoré hojdačky a znova sa osadia nové sieťky na basketbalové koše. 

Obnovou v najbližších dňoch prejde aj lanové ihrisko na Kubačovej ulici, konkrétne jeho povrch. Po každom výdatnejšom daždi sa totiž priamo na dopadovej ploche tvorila a udržiavala veľká mláka vody priamo v strede ihriska. Preto sa na týchto miestach vybudujú drenážne odtoky, ktoré zabezpečia rýchlejší presun dažďovej vody z povrchu ihriska do zeme. 

kubačova

V najbližšom čase sa zrealizuje aj oprava asfalto-betónového povrchu chodníka, ktorý vedie priamo ku detskému ihrisku na Mudrochovej ulici. Aj na tomto chodníku sa opakoval problém s veľkou a niekoľko dní neodtekajúcou vodou po daždi. Po zarovnaní povrchu by sa tento stav mal eliminovať.  

Všetky spomínané práce by mali byť ukončené do 31. júla. Žiadame rodičov detí, ktorí zvyknú navštevovať tieto ihriská, o prípadnú ohľaduplnosť voči prácam a trpezlivosť. Ďakujeme!