Základná škola, Na Pántoch 9

Kontaktné osoby

Profil organizácie

Základná škola, Na Pántoch 9, 831 06  Bratislava
 
Adresa: Na Pántoch 9, 831 06  Bratislava

IČO: 54565375
Kontakt: zsnapantoch@raca.sk
Webstránka: https://zsnapantoch.edupage.org/
Tel. číslo: +421 904 609 677
 
Kontaktné osoby:
 
Mgr. Peter Samuel Tóth, PhD.
Riaditeľ školy
peter.samuel.toth@zsplickova.sk
+421 905 221 664
 
Mgr. Tibor Rusinko
Zástupca riaditeľa školy
tibor.rusinko@zsplickova.sk
+421 904 617 997