Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25

Hubeného 25, Bratislava, Slovensko

Kontaktné osoby

Mgr. Tatiana Kizivatová

riaditeľka

PaedDr. Jana Dudášová

zást. riad. pre 1. stupeň

Mgr. Petronela Muchová

zást. riad. pre 2. stupeň

Ing. Alena Kordevová

vedúca ZŠS

Profil organizácie