Zamestnanci úradu sa školili

Obrázok ku správe: Zamestnanci úradu sa školili
01.07.2019 - Oznamy

Dňa 27.6.2019 o 9,30 hod. bol v objekte MÚ Bratislava –Rača vyhlásený v súlade s § 28 ods.5 Vyhl.MV SR č.121/2002 cvičný požiarny poplach s následnou evakuáciou zamestnancov. Cieľom bolo preveriť účinnosť požiarnych poplachových smerníc a požiarny evakuačný plán. V evakuačnom zbernom mieste – obecnej záhrade, bolo vykonané školenie zamestnancov z praktického použitia hasiacich prístrojov. Cvičenia sa zúčastnila aj jednotka pre núdzové zásobovanie. Nácvik riešenia mimoriadnej udalosti splnil svoje poslanie.

Ing. Gabriel Lovecký
referent BOZP, PO a správa registratúry