Záplavy na Mrázovej ulici by sa mohli čoskoro vyriešiť

Obrázok ku správe: Záplavy na Mrázovej ulici by sa mohli čoskoro vyriešiť
07.08.2017 - Oznamy

Na Mrázovej ulici v dolnej Rači zažívajú tamojší obyvatelia po každom výdatnom daždi nepríjemné situácie. Po prívalových dažďoch, ktoré počas tohto leta boli v Rači už trikrát, zaplaví Mrázovú ulicu voda až do výšky kolien, nehovoriac o vytopených pivniciach a záhradách domov. Následne po vstrebaní vody do zeme zostávajú na ulici nečistoty a strašný zápach. Na základe sťažností a prosieb a v snahe týmto obyvateľom pomôcť inicioval račiansky miestny úrad stretnutie s kompetentnými organizáciami, ktoré by mohli a mali tento problém riešiť. 
V pondelok 7. augusta sa konalo stretnutie zástupcov račianskej samosprávy, zástupcov magistrátu a Bratislavskej vodárenskej spoločnosti a tiež obyvateľov, na ktorom sa preberali možnosti riešenia problému. Po rokovaní sa konala obhliadka aj priamo na mieste, kde mnohé roky k záplavám dochádza. Zástupca BVS navrhol a prisľúbil vykonať ešte pred tohtoročnou zimou systémové aj technické opatrenia priamo na kanalizácii, ktoré by mali pomôcť plynulejšiemu odtekaniu vody. Miestny úrad ešte tento mesiac opätovne dôkladne vyčistí kanalizačné vpuste, ktoré sa každým dažďom rýchlo zanášajú. Rovnako sa bude vypracovávať projekt riešenia lepšieho odvodu dažďovej vody, ktorý by mal situácie po prívalových dažďoch na Mrázovej ulici optimalizovať.