Zásady správania sa počas horúčav

Obrázok ku správe: Zásady správania sa počas horúčav
14.06.2017 - Oznamy

Nakoľko sa v najbližšom období očakáva výskyt vyšších denných teplôt, poskytujeme Vám niekoľko základných zásad správania sa počas horúčav.

  • Dodržiavajte pitný režim, vypite denne najmenej 3 litre tekutín, najlepšie vody. Vyhýbajte sa nápojom s obsahom cukru, alkoholu a kofeínu.
  • Noste odev svetlých farieb z prírodných materiálov, vzdušný a voľného strihu. Používajte pokrývku hlavy, ochraňujte si zrak slnečnými okuliarmi.
  • Na slnenie sú vhodné len skoré ranné a neskoré popoludňajšie hodiny. Vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu. Pri opaľovaní používajte kvalitné krémy s vysokým  ochranným faktorom pred UV žiarením.
  • Ak fyzicky pracujete doprajte si pravidelné prestávky a pravidelne dopĺňajte tekutiny. Namáhavé práce vykonávajte len v skorých ranných alebo popoludňajších hodinách.
  • Starší a chronicky chorí ľudia by mali obmedziť svoje aktivity na minimum a z domovov vychádzať podľa možnosti len ráno alebo večer.
  • Svoje domovy a pracoviská zatieňte pred priamym slnečným žiarením žalúziami, roletami. Ak využívate klimatizáciu rozdiel medzi vnútornou a vonkajšou teplotou by mal byť 5 – 7 stupňov, aby ste predišli teplotnému šoku.
  • Nenechávajte počas zvýšených teplôt v aute bez dozoru svoje deti.
  • Nepoužívajte otvorený oheň, nefajčite na miestach, kde by mohlo dôjsť k vzniku požiaru (suché trávne porasty, les, vinohrad a pod.)
 
Veríme, že uplatnením uvedených zásad ochránite svoje zdravie počas zvýšených denných teplôt.                                                                                                   
                                                                                                        Ing. G. Lovecký
                                                                                                        ref. BOZP, PO, registratúra