Zastupiteľstvo schválilo dotácie, v prvom kole sa rozdelilo 48 175 eur týmto subjektom

Obrázok ku správe: Zastupiteľstvo schválilo dotácie, v prvom kole sa rozdelilo 48 175 eur týmto subjektom
12.04.2017 - Oznamy

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom (ďalej len „VZN“) umožňuje poskytnúť dotácie z rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na verejnoprospešné účely. Medzi vybrané žiadosti sa prerozdelilo 48 175 eur nasledovne:
 
OBLASŤ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
 
Stará jedáleň, o.z.                                                                                                  100,00 €
(na revitalizáciu exteriérovej časti Starej jedálne) 
Slovenský zväz záhradkárov Rača, SZZ ZO 3-2 Rača                                 200,00 €
(na výstavu ovocia, zeleniny a kvetov)
OZ Priatelia Rače                                                                                                   450,00 €
(na zorganizovanie brigády zameranej na úpravu a vyčistenie verejného priestranstva)
Krasňanko, o.z.                                                                                                   1 000,00 €
(na zveľadenie priestoru záhrady)
 
 
SOCIÁLNA OBLASŤ
 
Občianske združenie STOPA Slovensko                                                                  500,- €
Slovenský zväz invalidov, ZO Rača                                                                           500,- €
Slovenský zväz telesne postihnutých, ZO 008 Krasňany                                    350,- €
Odyseus, občianske združenie                                                                                   550,- €
Ateliér Šikula, občianske združenie                                                                           600,- €
Literárny klub Rača, občianske združenie                                                               500,- €
Raná starostlivosť, n.o.                                                                                                 500,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, ZO Krasňany                                                  300,- €
Jednota dôchodcov na Slovensku, Rača                                                                  300,- €
JMPROFI s.r.o.                                                                                                                  150,- €
 
 
 
OBLASŤ ŠKOLSTVO
 
Krasňanko o.z.                                                                                                       265,00 €
(na projekt Vzdelávame sa a rastieme spolu s deťmi)
Krasňanko o.z.                                                                                                       210,00 €
(na projekt Spoznávame svet aj mimo škôlku)
Občianske združenie Varianty                                                                             400,00 €
(na projekt Kluby, kurzy tvorivej dramatiky a poradenstvo vo výchove a v náročných životných situáciách pre deti, mládež a dospelých)
Rodičovské združenie pri Základnej škole, OZ                                                    500,00 €
(na projekt Eurocamp 2017 pre ZŠ s MŠ J. A Komenského, Hubeného 25)
Rodičovské združenie pri Základnej škole, OZ                                                    500,00 €
(na projekt Prístrešok na bicykle pre ZŠ Tbiliská 4)
 
 
OBLASŤ KULTÚRA
 
Klub železničných modelárov, OZ                                                                          300 €
Cech detských folklórnych súborov BA, OZ                                                       300 €
MO Matice slovenskej Bratislava – Rača                                                            300 €
Literárny klub Rača, OZ                                                                                            200 € 
Hudbou k srdcu,  OZ                                                                                                  700 €
Bratislavské združenie country a dobových tancov Saltarello, OZ           700 €
Klub železničnej nostalgie Bratislava – Východ                                              650 €
Račiansky vinohradnícky spolok                                                                        500 €
AD – ae, OZ                                                                                                                   500 €
Asociácia pre vedu a mládež                                                                               500 €
OZ Rodinné centrum Ráčik                                                                                   400 €
 
OBLASŤ ŠPORT
Perun o.z.                                                                                                           200,- €
KOI - Rybársky klub Nepočujúcich                                                            200,- €
TJ REAL RENDEZ                                                                                           500,- €
LEONIDAS                                                                                                         800,- €
ŠPORTOVÝ KLUB KARATE SEIWA                                                          1.000,- €
ŠK Krasňany                                                                                                   4.000,- €
Klub priateľov futbalu KENGURA                                                            10.000,- €
Futbalový klub Rača                                                                                      9.000,- €
Združenie priateľov tanca HαT                                                                   2.000,- €
Športový hokejbalový klub Račištorf                                                           800,- €
Klub pozemného hokeja Rača                                                                    1.200,- €
Klub pozemného hokeja Rača                                                                    1.200,- €
Športový klub Račišdorf                                                                                  450,- €
Občianske zruženie Mládež ulice                                                               1.400,- €
SLOVAN BRATISLAVA KARATE                                                                    500,- €
Športový klub Hurikán Bratislava                                                                 500,- €
Slovenský stolnotenisový zväz                                                                  1.500,- €