Zaujíma nás váš názor! Podoba Koloničovej kúrie je aj na vás

Obrázok ku správe: Zaujíma nás váš názor! Podoba Koloničovej kúrie je aj na vás
26.09.2019 - Oznamy

Počas vinobrania 13. a 14. septembra mestská časť otvorila verejnosti dvere Koloničovej kúrie. Zahájila tým zber podnetov a nápadov pre pripravovaný projekt obnovy tejto historickej pamiatky.

Takmer päťdesiat ľudí sa v piatok večer pripojilo ku komentovanej prehliadke interiérom aj exteriérom kúrie, spojenej s odborným výkladom jej histórie a diskusiou o jej budúcom využití. V sobotu bol areál prístupný v doobedňajších hodinách a poskytol rodinám s deťmi možnosť hravým spôsobom sa vyjadriť, aká by mala byť budova a jej areál vrátane nádvoria a záhrady, aby tu radi trávili čas.
 

Počas komentovanej prehliadky docentka Eva Kráľová a inžinier Martin Dubiny z Fakulty architektúry priblížili výsledky výskumu, ktorý v uplynulých mesiacoch realizovali v spolupráci so študentmi. Zmapované hodnotné prvky a niekoľko možností obnovy areálu a jeho budúceho využitia si účastníci mohli pozrieť na výstavných paneloch rozmiestnených v areáli kúrie.
 

Významné momenty z bohatej histórie budovy a dobové súvislosti priblížila Dobroslava Luknárová z Račianskeho muzeálneho spolku, ktorý sa už niekoľko rokov angažuje za vznik Račianskeho múzea, ktoré by priblížilo miestnu históriu a tradície. Členovia spolku si podľa nej vedia predstaviť v kúrii aktívne múzeum, ktoré by rozvíjalo komunitu a pocit spolunáležitosti medzi pôvodnými i novými obyvateľmi.

 

Počas prechádzky pracovníčka miestneho úradu Julianna Kmeť Gaál účastníkov informovala o pripravovanom projekte obnovy a snahe získať na rekonštrukciu pamiatky financie aj zo zahraničných zdrojov: “MČ Bratislava - Rača je majiteľom kúrie a má záujem, aby sa využila hlavne na spoločensko-kultúrne účely. Jej rozvoj závisí aj od toho, či sa podarí získať potrebné financie na jej obnovu. Chceme ich investovať tak, aby kúria slúžila ľuďom.” 


Do plánovania sa môžete naďalej zapojiť. Aktuálne môžete svoje podnety odovzdať prostredníctvom online dotazníku na stránke bit.do/kuria najneskôr do 15. októbra. Dotazníky sú k dispozícii aj v tlačenej forme na podateľni miestneho úradu a v budove kúrie v prevádzke Pazderáky a v Račianskej vinotéke.

 

Všetky zozbierané nápady budú odborne vyhodnotené a následne zapracované do pripravovaného projektu obnovy kúrie.