Zaujíma nás život mladých v Rači

Obrázok ku správe: Zaujíma nás život mladých v Rači
07.03.2017 - Mesto

Dňa 7. 3. 2017 na miestnom úrade na Alstrovej ulici predstavila organizácia Mládež ulice výsledky prieskumu zaoberajúceho sa životom mladých ľudí v Rači.

Stretnutie sa konalo za účasti pána starostu, pani prednostky, poslancov miestneho zastupiteľstva, zástupcov škôl Mestskej časti Rača a iných ľudí pracujúcich s mládežou. Cieľom bolo vytvorenie spolupráce medzi organizáciou Mládež ulice a samosprávou pri zlepšovaní života mladých žijúcich v Rači.

Organizácia Mládež ulice v spolupráci s poslankyňou Lenkou Antalovou Plavuchovou zrealizovala prieskum, ktorého výsledkom je Správa o živote mladých v Rači. Pomocou dotazníka, ankety a fokusových skupín sa pýtali mladých ľudí na názor o ich potrebách a perspektívach rozvoja. Do mapovania boli zapojené aj cieľové skupiny mimo tohto vekového rozmedzia, pretože mladí ľudia potrebujú podporu aj dôležitých dospelých (rodičov, učiteľov, samosprávy).