Zážitkové čítanie Gazdovských príbehov - O sebeckom prasiatku

Obrázok ku správe: Zážitkové čítanie Gazdovských príbehov - O sebeckom prasiatku
02.03.2020 - Kultúra

Milí Račania, srdečne by sme Vás chceli pozvať k zážitkovému čítaniu Gazdovských príbehov s Janou Moravskou. Rozprávanie príbehu prepletené hrami, tvorením a hravým učením bude prebiehať v knižnici kultúrneho strediska Žarnovická. Kultúrne stredisko Žarnovická
11.3.2020 o 16:30 h. 


Pre deti od 3 - 6 rokov
Vstup: Voľný