Zber a odvoz vianočných stromčekov v Rači 2018

Obrázok ku správe: Zber a odvoz vianočných stromčekov v Rači 2018
08.01.2018 - Oznamy

Bratislavská mestská spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) a.s. sa postará o zber a odvoz vianočných stromčekov aj počas tohtoročnej zimy. Odvoz stromčekov bude zabezpečovať od 8. 1. 2018 do 31. 3. 2018. Odzdobené vianočné stromčeky je potrebné ukladať v prípade rodinných domov ku zberným hniezdam. ​

Nakoľko mestská časť zabezpečuje postupné rušenie zberných hniezd z dôvodu neustáleho neporiadku okolo zberných nádob, miestny úrad oznamuje, že vianočné stromčeky bude možné ukladať k ešte existujúcim zberným hniezdam a taktiež na miesta, kde sa v minulosti zberné hniezda nachádzali. Zoznam všetkých miest, kam sa stromčeky môžu ukladať, znázorňujeme v priloženej mapke. 

V prípade bytových domov sa majú stromčeky ukladať ku stanovištiam zberných nádob. Existuje aj ďalšia možnosť, priviezť stromček osobne a bezplatne ho odovzdať v zbernom dvore OLO na Starej Ivánskej ceste 2, ktorý je otvorený každý deň okrem nedele a sviatkov od 8:00 do 18:00 hod.