Zber papiera a plastu - harmonogram od januára 2022

Obrázok ku správe: Zber papiera a plastu - harmonogram od januára 2022
12.01.2022 - Oznamy

Mestská časť Bratislava-Rača je od februára 2021 zapojená do celomestského systému zberu papiera a plastu spred rodinných domov.

Termíny zberu papiera a plastu od 1.1.2022
17.1.2022
31.1.2022
14.2.2022
28.2.2022
14.3.2022
28.3.2022
11.4.2022
25.4.2022
9.5.2022
23.5.2022
6.6.2022
20.6.2022
4.7.2022
18.7.2022Žlté a modré vrecia už nedostanete na miestnom úrade, ale doručí ich OLO (v počte kusov 26 modrých a 32 žltých na kalendárny rok). V prípade, že sa vám vrecia minú, kontaktujte, prosím, priamo OLO na zakazka@olo.sk

Používajte, prosím, len vrecia, ktorá vám doručí OLO. V deň zberu ich umiestnite pred dom riadne zviazané do 7:00. Vrecia môžete vykladať aj vo vlastných žltých a modrých nádobách, stále však platí, že musia byť uzatvorené, respektíve zaviazané.

Zber skla zostáva nezmenený - používajte, prosím, voľne prístupné zelené kontajnery.

Viac informácií a odpovede nájdete na stránke spoločnosti OLO a.s. odvoz a likvidácia odpadu.