Zber papiera a plastu - zmena od februára 2021

Obrázok ku správe: Zber papiera a plastu - zmena od februára 2021
09.12.2020 - Oznamy

Od februára 2021 sa aj Rača zapojí do celomestského systému zberu papiera a plastu spred rodinných domov. Doteraz túto službu poskytoval miestny úrad, v novom roku je bude poskytovať magistrát v spolupráci s OLO.

Čo to pre obyvateľov v Rači znamená?

Mestská časť Bratislava-Rača zabezpečí zvoz vriec s papierovým a plastovým odpadom v termínoch 12.1. a 26.1. 2021. 
 
Od februára sa mení harmonogram a frekvencia odvozu vriec. Presné dátumy na prvý polrok 2021 nájdete na stránke magistrátu.
 

Sektor A – Albánska, Bukovinská, Cígeľská, Čachtická, Demänovská, Detvianska, Dopravná, Gelnická, Hrušková, Hybešova, Ihrisková, Jakubská, Kamilková, Karpatské námestie, Koľajná, Lisovňa, Mrázová, Na pasekách, Oblačná, Ondrejská, Oráčska, Podbrezovská, Pri Šajbách, Pri vinohradoch, Remeselnícka, Rostovská, Rumunská, Stolárska, Stratená, Šúrska, Trávna, Víťazná, Výhonská, Východná, Žitná

Termíny zberu plastu za prvý polrok
(Sektor A)

Termíny zberu papiera za prvý polrok
(Sektor A)

24.2.2021 24.2.2021
24.3.2021 24.3.2021
28.4.2021 28.4.2021
26.5.2021 26.5.2021
14.6.2021 24.6.2021
30.6.2021 27.7.2021
16.7.2021 25.8.2021
31.7.2021  
16.8.2021  
31.8.2021  


Sektor B –  Alstrova, Barónka, Červená, Drozdová, Fongová, Hlinická, Horná, Hrušovská, Chladná, Jurkovičova, Kaplinská, Knižková dolina, Kubačova, Modrý chodník, Mokraď, Na medzi, Nad kúriou, Nám. Andreja Hlinku, Novohorská, Olšová, Pekná cesta, Piesková, Plickova, Podkarpatská, Popolná, Potočná, Pri kolíske, Rača, Račianska, Rudnícka, Stará, Stupavská, Staviteľská, Strelkova, Stupavská, Úžiny, Vtáčiková cesta, Zlatá, Zvončeková, Žabí majer, Žulová


 

Termíny zberu plastu za prvý polrok
(Sektor B)

Termíny zberu papiera za prvý polrok
(Sektor B)
25.2.2021 25.2.2021
25.3.2021 25.3.2021
29.4.2021 29.4.2021
27.5.2021 27.5.2021
14.6.2021 25.6.2021
30.6.2021 28.7.2021
16.7.2021 26.8.2021
31.7.2021  
16.8.2021  
31.8.2021  
 
Žlté a modré vrecia už nedostanete na miestnom úrade, ale doručí ich OLO (v počte kusov 26 modrých a 32 žltých na kalendárny rok). V prípade, že sa vám vrecia minú, kontaktujte, prosím, priamo OLO na zakazka@olo.sk

Od februára 2021 používajte, prosím, len vrecia, ktorá vám doručí OLO. V deň zberu ich umiestnite pred dom riadne zviazané do 7:00. Vrecia môžete vykladať aj vo vlastných žltých a modrých nádobách, stále však platí, že musia byť uzatvorené, respektíve zaviazané.

Zber skla zostáva nezmenený - používajte, prosím, voľne prístupné zelené kontajnery.

Viac informácií a odpovede na najčastejšie kladené otázky nájdete na webovej stránke magistrátu