Zber separovaného odpadu v decembri a termíny na budúci rok

Obrázok ku správe: Zber separovaného odpadu v decembri a termíny na budúci rok
29.11.2018 - Oznamy

Vážení obyvatelia, v decembri sa uskutoční zber plastov a papiera spred rodinných domov v termíne 11.12.2018 a 27.12.2018. Vrecia označené štítkom s číslom je potrebné vyložiť pred bránu rodinného domu najneskôr do 7:00 hod.
TERMÍNY ODVOZU PAPIERA A PLASTU SPRED RODINNÝCH DOMOV V ROKU 2019:

Každý utorok v parnom týždni 

  1. polrok
8. január, 22. január
5. február, 19. február
5. marec, 19. marec
2. apríl, 16. apríl, 30. apríl
14. máj, 28. máj
11. jún, 25. jún
 
  1. polrok 
9. júl, 23. júl
6. august, 20. august
3. september, 17. september
1. október, 15. október, 29. október
12. november, 26. november
10. december, 27. december (mimoriadne v piatok)