Zber separovaného odpadu v roku 2019

Obrázok ku správe: Zber separovaného odpadu v roku 2019
29.11.2018 - Oznamy

Vážení obyvatelia, pozrite si termíny zberu papiera a plastu spred rodinných domov v novom roku.
TERMÍNY ODVOZU PAPIERA A PLASTU SPRED RODINNÝCH DOMOV V ROKU 2019:

Každý utorok v parnom týždni 

  1. polrok
8. január, 22. január
5. február, 19. február
5. marec, 19. marec
2. apríl, 16. apríl, 30. apríl
14. máj, 28. máj
11. jún, 25. jún
 
  1. polrok 
9. júl, 23. júl
6. august, 20. august
3. september, 17. september
1. október, 15. október, 29. október
12. november, 26. november
10. december, 27. december (mimoriadne v piatok)