Zber starých spotrebičov bude 13. apríla

Obrázok ku správe: Zber starých spotrebičov bude 13. apríla
11.03.2019 - Oznamy

V sobotu 13. apríla 2019 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. AKO NA TO?

1. Najneskôr do 10. apríla 2019 kontaktujte Miestny úrad Bratislava–Rača:
 počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4911 2435
 non-stop e-mailom na: anna.kristinova@raca.sk

2. Nahláste nasledovné údaje:
 druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
 meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk.

4. V deň zberu 13. apríla 2019 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:
 Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači,
neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak
k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
 Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami
nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
 Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených
adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
 Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!

Mestská časť Bratislava – Rača informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.