Zber starých spotrebičov bude 23. októbra

Obrázok ku správe: Zber starých spotrebičov bude 23. októbra
21.09.2021 - Oznamy

V sobotu 23. októbra 2021 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu. AKO NA TO? 
 
1. Najneskôr do 20. októbra 2021 kontaktujte  Miestny úrad Bratislava-Rača:      
-  počas úradných hodín na tel. čísle: 02/4911 2473
-  non-stop e-mailom na: katarina.gulyasova@raca.sk 
 
 
2. Nahláste nasledovné údaje:
- druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť 
- meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť    
 
3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu  ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk 
 
 
4. V deň zberu 23. októbra 2021 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu resp. za bránu rodinného domu.  
 
 
Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:

- Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.  
 
- Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami  nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303. 
 
- Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.  
 
 - Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádiá, DVD a pod.) Vám odoberieme!           
 
 
 
Mestská časť Bratislava-Rača informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.