ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV budúcu sobotu

Obrázok ku správe: ZBER STARÝCH SPOTREBIČOV budúcu sobotu
11.10.2018 - Oznamy

V sobotu 24. novembra 2018 obyvateľom Rače bezplatne odvezieme nepotrebný elektroodpad na ekologickú recykláciu.
 AKO NA TO?

1. Najneskôr do 21. novembra 2018 kontaktujte Miestny úrad Bratislava – Rača:    

2. Nahláste nasledovné údaje:
  • druh a počet spotrebičov, ktoré potrebujete odviezť
  • meno, priezvisko, telefonický kontakt a presnú adresu, z ktorej potrebujete spotrebiče odviezť 

3. Zber si môžete objednať nielen prostredníctvom miestneho úradu, ale aj online prostredníctvom www.zberelektroodpadu.sk
 

4. V deň zberu 24. novembra 2018 do 8:00 hod. ráno vyložte elektroodpad do vchodu bytového domu, resp. za bránu rodinného domu. 

 
Prosíme, prečítajte si aj tieto dôležité pokyny k zberu:
  •  Spotrebiče nevykladajte na ulicu. Mohli by ich vziať neoprávnení zberači, neodborne ich rozobrať, nepredajné komponenty odhodiť a prispieť tak k vzniku čiernych skládok vo Vašom okolí.
  • Ak sa nám z dôvodu dopravného zdržania nepodarí prevziať Vami nahlásený elektroodpad do 14:00, kontaktujte nás do 14:30 na 0907 434 303.
  •  Aby sme v priebehu dňa stihli odviezť spotrebiče zo všetkých  nahlásených adries, elektroodpad nevynášame z bytov, pivníc či povál.
  • Nezbierame televízory a monitory! Ostatný elektroodpad (chladničky, práčky, počítače bez monitorov, rádia, DVD a pod.) Vám odoberieme!                                                                                             
 
Mestská časť Bratislava – Rača informuje, že osobné údaje občanov spracováva ako sprostredkovateľ v mene organizácie
ENVIDOM – Združenie výrobcov elektrospotrebičov pre recykláciu, a to len za účelom vykonania mobilného zberu elektroodpadu.