Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach

Obrázok ku správe: Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach v domácnostiach
04.02.2019 - Oznamy

Zisťovanie sa uskutoční od 4. februára do 28. júna 2019. Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Cieľom projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj naša mestská časť. 

V období od 4. februára do 28. júna 2019 navštívi vybrané domácnosti pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa osobitným poverením. 

Súbory na stiahnutie