ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Rača

Obrázok ku správe: ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV pre voľby do miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača a pre voľby starostu mestskej časti Bratislava-Rača