Zriadenie prevádzky a čas prevádzky

Kontakt

Oddelenie správy majetku, investičných činností a cestného hospodárstva
Kubačova 21, 831 06 Bratislava

Andrea Zubalová
02/49 11 24 52
andrea.zubalova@raca.sk

Úradné hodiny

Pondelok 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Streda 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:15
Piatok 7.30 - 12.00
Služba slúži na oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo  zmenu otváracích hodín. Služba pokrýva celý proces od podania Oznámenia na strane podnikateľa a jej prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po zaevidovanie otváracích hodín do zoznamu podnikateľov  a poskytnutia potvrdenia o splnení podmienok k prevádzkovej dobe.