Zväz vyslúžilých vojakov zasadil v Rači ružu Generál Štefánik

Obrázok ku správe: Zväz vyslúžilých vojakov zasadil v Rači ružu Generál Štefánik
13.10.2020 - Podujatia

Sto ruží pre Štefánika je celoslovenský projekt organizovaný Spoločnosťou Milana Rastislava Štefánika pri príležitosti spomienky na 100. výročie smrti Milana Rastislava Štefánika v roku 2019 a 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika v roku 2020. Cieľom projektu je vysadiť na území Slovenska 100 ruží odrody Generál Štefánik, ktorú v roku 1931 vyšľachtil a pomenoval na počesť generála Štefánika pestovateľ Jan Böhm. Dňa 11. 10. 2020 zorganizoval sadenie Ruže Generál Štefánik Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR, Miestna odbočka č. 11 Rača. Ruža bola zasadená v parku Jozefa Miloslava Hurbana v Mestskej časti Bratislava-Rača v blízkosti Pomníku padlých Račanov, aby od tohto dňa pripomínala generála Milana Rastislava Štefánika aj v našej mestskej časti a zachovávala pamiatku na túto výnimočnú osobnosť slovenských dejín. Rača sa tak pripojila k mestám a obciam, kde už boli ruže vysadené – okrem ďalších napríklad Banská Bystrica, Brezno, Dolné Sŕnie, Dudince, Ivanka pri Dunaji, Kežmarok, Košariská, Košice, Lučenec, Partizánske, Piešťany, Rimavská Sobota, Spišská Nová Ves, Spišská Belá, Spišské Vlachy, Tajov a Trenčianske Teplice.Park Jozefa Miloslava Hurbana, v ktorom bola ruža zasadená, má pre umiestnenie ruže z vojensko-historického hľadiska symbolický význam. Už počas revolúcie v meruôsmych rokoch sa na tomto mieste nachádzal tábor slovenských dobrovoľníkov pred odchodom na tretiu dobrovoľnícku výpravu. Z tohto miesta taktiež rukovali vojaci do oboch svetových vojen a vykonávali sa odtiaľto aj odvody brancov a to až do zrušenia základnej vojenskej služby v roku 2005.Zväz vyslúžilých vojakov generála Milana Rastislava Štefánika SR si pravidelne pripomína udalosti spojené so životom Milana Rastislava Štefánika s cieľom uchovávať pamiatku na generála Milana Rastislava Štefánika a rozvíjať všeobecnú úctu k vojenskej histórii Slovenska. Zasadená Ruža Generál Štefánik pre nás predstavuje živú spomienku na generála Štefánika, ktorú tak chceme v duchu Štefánikovho hesla: "Veriť – milovať – pracovať" rozvíjať aj naďalej.
 Autor: 
Ľubomír Krampl
Predseda Miestnej odbočky č. 11 Rača
Zväz vyslúžilých vojakov generála
Milana Rastislava Štefánika SR