SK

Úradná tabuľa v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

 

Úradná tabuľa

Pridané Odobrané Oznam Autor
27.5.2016 5.6.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Hegyiová . Švarcová
27.5.2016 10.6.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Kasala ,Mihok . Švarcová
25.5.2016 1.6.2016 Oznámenia o ukončení správneho konania. Gulyášová
24.5.2016 10.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Morávková . Švarcová
23.5.2016 7.6.2016 Rozhodnutie - OÚ Bratislava odbor výstavby a bytovej politiky . Lúčanová
23.5.2016 6.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Vlček, Kozel, Vyšný . Švarcová
20.5.2016 4.6.2016 Kolaudačné rozhodnutie: "Plynová kotolňa bytového domu BA, Dopravná ul. 35." Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Stavebné povolenie: "Obnova bytového domu Novohorská 32-42, BA". Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Kolaudačné rozhodnutie: "Obnova bytového domu na ul. Hubeného č. 4,6,8 v Bratislave". Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Dodatočné stavebné povolenie: "Stavebné úpravy bytu č. 33" BD Mudrochova 5. Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho konania: "Odstránenie systémovej poruchy lodžií a zateplenie lodžií BD Sadmelijská 1 v Bratislave." Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Stavebné úpravy bytu č. 46" BD Plickova 11. Lúčanová
20.5.2016 4.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Komplexná obnova BD Cyprichova 56-60, Bratislava." Lúčanová
20.5.2016 6.6.2016 Návrh VZN č. 1/2016, ktorým sa zrušuje VZN č. 8/2008 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území MČ Bratislava-Rača. Juskova
20.5.2016 6.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Wenhardt, Frešová. Švarcová
19.5.2016 5.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Morvay, Gašpar, Basel, Kasala, Vyšný, Tima . Švarcová
18.5.2016 1.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Vlček . Švarcová
18.5.2016 1.6.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Bulík 3x . Švarcová
17.5.2016 31.5.2016 Oznámenia o začatí správneho konania – Würth spol. s r.o. Gulyášová
16.5.2016 2.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Guláš, Sekereš, Vu, Grác, Sepeši, Bartoš. Švarcová
16.5.2016 30.5.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – STORE BUSSINES, s. r. o., SPECIAL APPLICATIONS, s. r. o. Švarcová
13.5.2016 30.5.2016 Oznam o uložení zásielky – Grac, Bulíková, Popiková, Fekete. Švarcová
12.5.2016 29.5.2016 Oznam o uložení zásielky – Seman, Polakovič . Švarcová
11.5.2016 16.6.2016 Vyhlášku o dražbe nehnuteľnosti – Lipták . Švarcová
10.5.2016 7.6.2016 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe DD 426/2016 . Švarcová
6.4.2016 8.10.2016 Rozsudok KS v Bratislave – nesúlad § 4 ods. 1 a 2 VZN o psoch . Luptáková
1.4.2016 1.4.2017 Vyhlásenie verejného opisu veci – mobilný telefón Lenovo P70-A. Švarcová
4.1.2016 21.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Grózer. Švarcová
4.1.2016 21.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Wenhart . Švarcová
16.6.2015 15.6.2016 Verejný opis veci - horský bicykel Author Reflex . Švarcová

Späť