SK

Úradná tabuľa v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

 

Úradná tabuľa

Pridané Odobrané Oznam Autor
21.6.2016 6.7.2016 Dodatočné povolenie stavby: "Terénne úpravy pozemku a oporný múr". Piršelová
23.6.2016 11.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Zemková . Švarcová
22.6.2016 7.7.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania: "Stavebné úpravy bytuč. 12", BD Kadnárova 86. Lúčanová
22.6.2016 7.7.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania: "Plynová kotolňa bytového domu Bratislava, Cyprichova ul. 2-18". Lúčanová
20.6.2016 4.7.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – REDBIRD, s. r. o. Švarcová
20.6.2016 20.7.2016 Oznámenie o dobrovoľnej dražbe č. DD 491/2016. Švarcová
20.6.2016 7.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Petkovová, Lejbová, Würschner, Šuráni, Figura . Švarcová
17.6.2016 1.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Revayová, Jankovičová, Kasala. Švarcová
17.6.2016 4.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Mihok, Tóth, Drahová . Švarcová
13.6.2016 5.7.2016 Zmena dokončenej stavby " Nadstavba bytového domu na Hubeného ul. č. 52-56 " . Piršelová
16.6.2016 3.7.2017 Oznam o uložení zásielky – Obložinský, Jankovičová, Bielik, Funtál. Švarcová
16.6.2016 30.6.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – PC NETWORK, s. r. o.. Švarcová
16.6.2016 30.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Kubík, Hanzalík, Kofroň, Mesároš, Kašáková, Finka, Ngo Van Bay, Privara, Nguyen Thi Kim Quy. Švarcová
15.6.2016 2.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Slavík . Švarcová
15.6.2016 30.6.2016 Oznam o začatí správneho konania - STaRZ . Gulyášová
15.6.2016 30.6.2016 Oznam o začatí správneho konania - Tausberik . Gulyášová
13.6.2016 27.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania - Rača - Rinzle II.,Divari Investments s.r.o. Piršelová
13.6.2016 27.6.2016 Oznámenie o konaní - Nadstavba BD Kadnárová 48 - 52 . Piršelová
14.6.2016 28.6.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Šimonovič . Švarcová
14.6.2016 1.7.2016 Oznam o uložení zásielky – Hrubý, Hoshchuk . Švarcová
13.6.2016 27.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Fajnorová . Švarcová
13.6.2016 28.6.2016 Zámer prenajať majetok ZUŠ Vrbenského. Sisák
13.6.2016 28.6.2016 Oznam o uložení zásielky – Ádiová, Hollátková 2x, Petkovová, Vlček 2x . Švarcová
13.6.2016 28.6.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho konania: "Bytový dom - Cyprichova 2487/76-80, Bratislava, dodatočná realizácia loggií". Lúčanová
10.6.2016 27.6.2016 Plan kontrolnej cinnosti MK II.pol.2016 Bezáková
6.4.2016 8.10.2016 Rozsudok KS v Bratislave – nesúlad § 4 ods. 1 a 2 VZN o psoch . Luptáková
1.4.2016 1.4.2017 Vyhlásenie verejného opisu veci – mobilný telefón Lenovo P70-A. Švarcová

Späť