SK

Úradná tabuľa v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

 

Úradná tabuľa

Pridané Odobrané Oznam Autor
25.8.2016 8.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Štefanka, Rakyta, Bulíková, Cemanová . Švarcová
25.8.2016 8.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Divékyová. Švarcová
25.8.2016 11.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Tichý . Švarcová
24.8.2016 7.9.2016 Oznam o zrušení trvalého pobytu - Tvrdoň . Švarcová
25.8.2016 12.9.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby p.č. 962/1, reg. „E“ (č. 33). Lúčanová
25.8.2016 12.9.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby: parc. č. 17362 reg. „E“ (č. 31). Lúčanová
24.8.2016 2.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Bella . Švarcová
23.8.2016 8.9.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby: Račianska ul. p.č. 2-22258/2, reg. „E“ .( č.7) Lúčanová
23.8.2016 6.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Zeman, Hiža, Mocko, Vlček – 2x, Vydra. . Švarcová
23.8.2016 9.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Luknár, Klimeš . Švarcová
23.8.2016 6.9.2016 Verejnú vyhlášku o oznámení miesta uloženia písomnosti – Kozmann. Švarcová
23.8.2016 8.9.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby: Račianska ul. p.č. 2-17334/3, reg. „E“. (č. 8). Lúčanová
23.8.2016 8.9.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby: Račianska ul. p.č. 2-17491, reg. „E“. (č. 32) Lúčanová
22.8.2016 6.9.2016 Verejná vyhláška - Uzemne rozhodnutie Nadstavba BD na Hubeneho 52-56 (002) Piršelová
19.8.2016 5.9.2016 Oznam o uložení zásielky – Marek . Švarcová
19.8.2016 2.9.2016 Oznam o zrušení trvalého pobytu - Vlk Roman, Vlk Igor, Vlková . Švarcová
19.8.2016 2.9.2016 Oznam o zrušení trvalého pobytu - Ozogány . Švarcová
18.8.2016 4.9.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Bučková, Ciľo . Švarcová
17.8.2016 31.8.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Šándori . Švarcová
17.8.2016 31.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Csalová . Švarcová
17.8.2016 2.9.2016 Oznámenie o začatí stavebného konania: "Modernizácia vchodovej brány - zväčšenie otvoru dverí". BD Úžiny 1. Lúčanová
16.8.2016 2.9.2016 Oznam o uložení zásielky – Komžík . Švarcová
15.8.2016 29.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Brych, Speváková . Švarcová
12.8.2016 29.8.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Vicen, Kozák, Hiža. Švarcová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 3276 reg. „E“ – RS č. 22. Lúčanová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 3276 reg. „E“ – RS č. 21. Lúčanová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 2876/3 reg. „E“ – RS č. 20. Lúčanová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 2876/3, reg. „E“ – RS č-19. Lúčanová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby na pozemku p.č. 1205/3 - RS č. 18. Lúčanová
11.8.2016 30.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby: p.č. 1205/3, k.ú. Rača (č. 17). Lúčanová
10.8.2016 27.8.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Ternény, Milenkovič. Švarcová
3.8.2016 3.9.2016 Verejný opis veci - kľúče . Švarcová
20.7.2016 3.8.2017 Zrušenie trvalého pobytu - Vidová . Švarcová
16.6.2016 3.7.2017 Oznam o uložení zásielky – Obložinský, Jankovičová, Bielik, Funtál. Švarcová
6.4.2016 8.10.2016 Rozsudok KS v Bratislave – nesúlad § 4 ods. 1 a 2 VZN o psoch . Luptáková
1.4.2016 1.4.2017 Vyhlásenie verejného opisu veci – mobilný telefón Lenovo P70-A. Švarcová

Späť