SK

Úradná tabuľa v súvislosti so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon EIA)

 

Úradná tabuľa

Pridané Odobrané Oznam Autor
21.7.2016 8.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (č. 15 na katastrálnej mape) na pozemku p.č. 4925/102 reg. „E“, k.ú. Rača, Staviteľská ul. Lúčanová
21.7.2016 8.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (č. 10 na katastrálnej mape), na pozemku p.č. 4925/102 reg. „E“, k.ú. Rača, Staviteľská ul. Lúčanová
21.7.2016 8.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (č. 9 na katastrálnej mape), na pozemku p.č. 4925/102, reg. „E“, k.ú. Rača, Staviteľská ul. Lúčanová
21.7.2016 8.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (č. 5 na katastrálnej mape), na pozemku p.č. 4925/102 reg. „E“, k.ú. Rača Staviteľská ul. Lúčanová
21.7.2016 8.8.2016 Výzva na preukázanie oprávnenia na uskutočnenie reklamnej stavby (č. 2 na katastrálnej mape), na pozemku p.č. 4925/102 reg. „E“, Staviteľská ul. Lúčanová
20.7.2016 3.8.2017 Zrušenie trvalého pobytu - Vidová . Švarcová
19.7.2016 2.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Onderčo, Lin . Švarcová
19.7.2016 5.8.2016 Oznámenia o ukončení správneho konania – Hulla . Gulyášová
19.7.2016 5.8.2016 Oznámenia o začatí správneho konania – Bendeová . Gulyášová
19.7.2016 5.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Jankovičová, Marek, Gašpar, Parničan. Švarcová
19.7.2016 2.8.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – Wallis, a. s. Švarcová
19.7.2016 2.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Sabo. Švarcová
18.7.2016 4.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Bielik, Obložinský . Švarcová
18.7.2016 1.8.2016 Verejná vyhláška o oznámení miesta uloženia písomnosti – M 4 S, s. r. o., SOLO ART, s. r. o. Švarcová
18.7.2016 1.8.2016 Oznam o uložení zásielky – Imrichovič, Funtál.. Švarcová
15.7.2016 1.8.2016 Stavebné povolenie: "Bytový dom - Cyprichova 2487/76 - 80, dodatočná realizácia loggií". Lúčanová
14.7.2016 31.7.2016 Kolaudačné rozhodnutie - Dopravné napojenie administratívneho centra, Račianska ul., Bratislava Piršelová
14.7.2016 31.7.2016 Oznam o uložení listovej zásielky – Marek . Švarcová
16.6.2016 3.7.2017 Oznam o uložení zásielky – Obložinský, Jankovičová, Bielik, Funtál. Švarcová
6.4.2016 8.10.2016 Rozsudok KS v Bratislave – nesúlad § 4 ods. 1 a 2 VZN o psoch . Luptáková
1.4.2016 1.4.2017 Vyhlásenie verejného opisu veci – mobilný telefón Lenovo P70-A. Švarcová

Späť