A A A

Komisie sú poradnými, iniciatívnymi a kontrolnými orgánmi miestneho zastupiteľstva. Komisie nemajú rozhodovaciu právomoc, ani výkonnú právomoc – nie sú výkonnými orgánmi.