A A A
Rača je malebná mestská časť, ležiaca v nadmorskej výške 174 m n. m., na rozhraní územia Malých Karpát a Podunajskej nížiny na ploche 2359,69 ha, s 23 165 obyvateľmi a k 31. decembru 2016.
Je preslávená predovšetkým svojimi bohatými vinohradníckymi tradíciami, ktoré siahajú až do čias rímskych légií. Račianske vinohrady sa rozprestierajú na južných svahoch Malých Karpát v nadmorskej výške 150 – 300 m n. m. Najstaršie dôkazy o osídlení oblasti dnešnej Rače pochádzajú z konca 8. storočia. Prvá písomná zmienka je z roku 1226. Mestská časť Bratislava – Rača je súčasťou tretieho Bratislavského obvodu a od centra Bratislavy je vzdialená 8 km. Pred tým, ako sa stala jednou z bratislavských mestských častí (1946), bola samostatnou obcou, známou pod názvom Račišdorf. Tvoria ju tri lokality: pôvodná Rača, Východné a jedno z najstarších sídlisk Bratislavy – Krasňany.

Poloha: Na rozhraní územia Malých Karpát a Podunajskej nížiny

Výskyt chránených území na území Rače:

  • Chránená krajinná oblasť Malé Karpaty
  • Chránené vtáčie územie Malé Karpaty na zachovanie biotopov druhov vtákov európskeho významu a biotopov sťahovavých druhov vtákov

Počet obyvateľov: 23 881 (občania s trvalým pobytom na území SR a cudzinci prihlásení na pobyt v SR/ v obci Bratislava – Rača k 31.12.2017)
22 954 (občania s trvalým pobytom na území SR  v obci Bratislava – Rača k 31.12.2017)
Členstvo v organizáciách a združeniach:

  • Združenie miest a obcí Slovenska – ZMOS
  • Združenie obcí Jurava
  • Regionálne združenie mestských častí Hl. mesta SR Bratislavy
  • Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí
  • Malokarpatská vínna cesta
  • Združenie miest a obcí Malokarpatského regiónu

Nachádzajú sa tu železničné stanice Bratislava – Rača a Bratislava – východ. Vďaka svojej vynikajúcej polohe, peknej okolitej prírode a dobrému dopravnému spojeniu s centrom Bratislavy patrí Rača k najvyhľadávanejším mestským častiam Bratislavy. Je bezpečným miestom pre rodiny s deťmi. Ponúka viacero možností pre oddych, kultúrne vyžitie, či aktívne trávenie voľného času. V mestskej časti sa nachádzajú dve kúpaliská, množstvo detských ihrísk, športových plôch, multifunkčné ihriská, bikrosový areál, ihrisko pre pozemný hokej, stolnotenisová hala a futbalový štadión. Malebná okolitá krajina je ideálna na turistiku i relax.

Rača je bohatá aj na architektonické a kultúrne pamiatky, z ktorých najvýznamnejšou je gotický kostol sv. Filipa a Jakuba (1390). Rača je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. Račianska Frankovka, ktorá získala aj v r. 1767 dekrét Márie Terézie, ktorým jej priznala štatút nápoja vhodného na cisársky stôl patrí k najznámejším červeným vínam, ktoré podnes preslavuje mestskú časť.

V Rači pôsobí viacero spolkov a združení, ktoré sa snažia o zachovanie, udržanie a rozvoj tradícií. Partnerskými mestami Rače sú Priverno – Taliansko, Gols – Rakúsko a Praha Vinohrady – ČR. Rača ctí dedičstvo svojich predkov a udržiava ľudové tradície, ktorými žije celý rok. Najznámejšie a najvyhľadávanejšie tradičné podujatia mestskej časti sú Račianske hody, Račianske oberačkové slávnosti, Račianske vinobranie a Račianske vianočné trhy, ktoré pútavým programom, prezentáciou ľudovoumeleckej tvorby, remesiel, rôznymi atrakciami, degustáciou vína a iných miestnych špecialít lákajú každoročne tisícky návštevníkov. K prestížnym podujatiam patrí aj Račištorfský bál.

Znak MČ Bratislava – Rača

znak

Štandarda  MČ Bratislava – Rača

štandarda

Zástava  MČ Bratislava – Rača

zastava