A A A

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

Streda 24.7.2024
• Kosenie Hečková, Kadnárová
• Zelený taxík
• Orezávanie živých plotov Tbiliská ul.
• Upratovanie detských ihrísk
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 23.7.2024
• Kosenie Kadnárová, Hečková,
• Orezávanie živých plotov Karpatské nám., Rustaveliho
• odvoz BRO,
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 22.7.2024
• Kosenie Strelkova, Kadnárová,
• Orezávanie živých plotov Karpatské nám., Cígeľská
• odvoz BRO,
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 19.7.2024
• Kosenie Sadmelijská, Hybešova, Strelková,
• Orezávanie živých plotov Karpatské nám.
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 18.7.2024
• Kosenie Úžiny, Sadmelijská, Strelková
• Orezávanie živých plotov Račianska, Strelková – chodník, Karpatské nám.
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 17.7.2024
• Kosenie Novohorská, Hečková, Pri šajbách – chodník
• Zelený taxík
• Orezávanie živých plotov
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 16.7.2024
• Kosenie Novohorská, Sadmelijská, Úžiny
• Orezávanie živých plotov Detvianska, Park
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 15.7.2024
• Kosenie Dopravná, Plicková, Novohorská
• Orezávanie živých plotov Detvianska
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

27.-28. týždeň
• Kosenie: Pekná cesta, Hubeného, A.Murína, Závadská – pri el.trati, Mudrochova, Kubačova, Kafendova, Plicková, Novohorská.
• Orez kríkov park J.M.Hurbana, Kubačova, Detvianska
• Polievanie zelene
• Upratovanie detských ihrísk
• odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 28.6.2024
• Kosenie Mudrochova, OLO Pri šajbách
• Polievanie zelene
• odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 27.6.2024
• Kosenie Jurkovičova, Mudrochova – park
• Kosenie OLO zberný dvor, okolie
• Odvoz a sťahovacie práce – MÚ
• odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 26.6.2024
• Kosenie Detvianska, Pri vinohradoch, Alstrová
• Zelený taxík
• Polievanie zelene
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 25.6.2024
• Kosenie Park J.M.Hurbana, Detvianska, Rustaveliho, Pri vinohradoch.
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 24.6.2024
• Kosenie Gelnická, Park J.M.Hurbana
• Kosenie – zberný dvor
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 21.6.2024
• Kosenie Žarnovická, Gelnická
• Polievanie novej výsadby
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 20.6.2024
• Kosenie Závadská, Cígeľská, Žarnovická
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 19.6.2024
• Kosenie Závadská ul.
• Zelený taxík
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 18.6.2024
• Kosenie Tbiliská, Závadská,
• Obecná záhrada, kosenie, úprava
• odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 17.6.2024
• Kosenie Tbiliská ul., Rustaveliho,
• Obecná záhrada, kosenie, úprava
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 14.6.2024
• Kosenie Tbiliská ul., okolie ZS
• Orez zelene obecná záhrada
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 13.6.2024
• odvoz BRO po brigádach, orezy po arboristoch,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 12.6.2024
• kosenie Karpatské nám, Jurava, Tbiliská ZS
• Zelený taxík
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 11.6.2024
• Kosenie Karpatské nám.
• odvoz BRO po brigádach,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 10.6.2024
• odvoz mobiliáru – voľby
• odvoz BRO po brigádach, orezy po arboristoch,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 7.6.2024
• kosenie trávnatých plôch Pri šajbách, Na pasekách detské ihrisko + park
• odvoz mobiliáru – voľby
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

štvrtok 6.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Dopravná, Východná
• odvoz mobiliáru – voľby
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 5.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Dopravná ul.
• Zelený taxík
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 4.5.2024
• kosenie trávnatých park Víťazná, Dopravaná ul.
• strihanie živých plotov Víťazná, strelková
• odvoz mobiliáru po kultúrnych akciách
• odvoz BRO, orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 3.6.2024
• kosenie trávnatých plôch Račianska, Kadnárová
• pílenie májí, odvoz orezov po arboristoch
• odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 31.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Sklabinská, Dopravná
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zametanie Alstrová – kostol, Detvianska
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 30.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Sklabinská DI
• odvoz BRO, orezy po arboristoch
• kosenie, úprava Amfiteáter Knížkova dolina
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 29.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Kadnárová, Hečková
• Zelený taxík
• odvoz BRO
• zametanie Alstrová – kostol, Detvianska
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 28.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Kadnárová, Hečková
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 27.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Kadnárová, Hečková
• Strihanie kríkov Gelnická/Rustaveliho, Tbiliská ZS, park Víťazná
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 24.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Strelková, Kadnárová
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 23.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Sadmelijská, Hybešova, Strelková,
• kosenie a úprava – Obecná záhrada
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 22.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Úžiny, Sadmelijská
• Zelený taxík
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 21.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Novohorská ul., Úžiny,
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 20.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Novohorská ul., Úžiny, Račianska, Nový záhon, Jasle Tbiliská.
• kosenie a úprava – park Hlinícka
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 17.5.2024
• odvoz BRO
• servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Novohorská ul.
• odvoz BRO
• upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 15.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Plicková, Novohorská
• Zelený taxík
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 14.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Kafendova, Plicková
• strihanie kríkov – MŠ a jasle Tbiliská
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Pekná cesta, A.Murína
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Hubeného, Pekná cesta
• odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 9.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Pekná cesta
• zakladanie kvitnúcich lúk – Mudrochova
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 7.5.2024
• kosenie trávnatých plôch Mudrochova, Plicková
• zakladanie kvitnúcich lúk – Dopravná Impulz
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.5.2024
• upratovanie, prevoz – po Hodoch
• kosenie trávnatých plôch Mudrochova,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 3.5.2024
• prípravné práce – kultúrna akcia Hody
• prevoz mobiliáru pre Mú
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.5.2024
• kosenie trávnatých plôch: Detvianska, Jurkovičova, Kubačova, Pri vinohradoch
• odvoz odpadu po brigádach
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 1.5.2024
• kosenie trávnatých plôch: Alstrová ul.
• Odvoz BRO

Utorok 30.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Knížková dolina, Amfiteáter, Alstrová ul.
• odvoz odpadu po brigádach – škôlky
• prevoz mobiliáru – stavanie Máje
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 29.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Mudrochova park, Kubačova ul.
• odvoz odpadu po brigádach
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 26.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Detvianska, Kubačova – MÚ
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 25.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Gelnická, Závadská, Park J.M.Hurbana
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 24.4.2024
• zelený taxík
• likvidácia skládok
• prevoz mobiliáru
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 23.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Žarnovická, Gelnická
• prevoz mobiliáru
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 22.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Závadská, Cígeľská, Žarnovická
• príprava kultúrneho podujatia – prevoz mobiliáru
• orezávanie, pílenie zlomených a suchých stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 19.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Závadská
• príprava a výsadba kvitnúcich lúk
• pílenie invazívnych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 18.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Závadská
• príprava a výsadba kvitnúcich lúk
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 17.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Černockého psí výbeh
• upratovanie detských ihrísk – Krasňany, Rača
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 16.4.2024
• odstraňovanie čiernych skládok
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 15.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Tbiliská, Rustaveliho
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 12.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám., Tbiliská ZS.
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO Gelnická, Sklabinská
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 11.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám., Jurava
• pílenie stromov určených na výrub
• Odvoz BRO Plicková, Hubeného
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 10.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Karpatské nám.
• pílenie stromov určených na výrub
• prevoz betónových prvkov – ZS Plicková
• likvidácia skládok
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 9.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: MŠ + jasle Tbiliská, Pri šajbách
• Výsadba kvitnúcich lúk, Závadská, Žarnovická
• Odvoz BRO Plicková, Hubeného
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 8.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Na pasekách, Sklabinská
• Výsadba kvitnúcich lúk, príprava pôdy
• Prevoz mobiliáru – voľby
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 5.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná, Východná ul.
• Výsadba kvitnúcich lúk, príprava pôdy
• Prevoz mobiliáru – voľby
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 4.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná ul.,
• orez – kosenie: MŠ Sklabinská, ostružiny v okolí plotu
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 3.4.2024
• kosenie trávnatých plôch: Dopravná ul.
• Strihanie zelene – Tuje Tbiliská, záhon ZS Tbiliská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 2.4.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Žarnovická, Cígeľská, Na pasekách
• Servisné práce, prevoz
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 28.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Kadnárová, Gelnícka, Žarnovická
• Servisné práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 27.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Strelková, Kadnárová
• pílenie suchých a polámaných stromov, konárov
• Servisné práce, prevoz strojov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 26.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Horná, J.Hagaru,
• pílenie suchých a polámaných stromov, konárov
• Servisné práce, prevoz
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 25.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: A.Murína, Horná,
• prevoz mobiláru – voľby
• Servisné práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 22.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Hlinícka, A.Murína
• úprava záhonu Malé krasňany
• prevoz mobiláru: voľby, kultúrna akcia
• Servisné práce – príprava strojov na letnú údržbu
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 21.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Malé krasňany, A.Murína, Hlinícka
• úprava záhonu Malé krasňany
• Servisné práce – príprava strojov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 20.3.2024
• úprava záhonu Detvianska, kosenie a preplievanie obecná záhrada
• Servisné práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 19.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Mudrochová, Jurkovičova, Plicková
• úprava záhonu Detvianska,
• Servisné práce – likvidácia skládkového odpadu
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 18.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc:, Kafendova, Kubačová, Mudrochová
• úprava záhonu Detvianska, kvetináčov,
• Servisné práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 15.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Sadmelijská, Novohorská, Plicková, chodník Kadnárová
• Servisné práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Východné, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 14.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Alstrová, Zlatá, Sadmelijská, Úžiny
• Servisné práce – prevoz
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 13.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Knížková dolina – amfiteáter, Alstrová ul.
• Strihanie kríkov – Hubeného, Pri vinohradoch
• Servisné a technické práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 12.3.2024
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Servisné a technické práce
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 11.3.2024
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Pri kolíske, Nová hora, Knížková dolina – parkovisko pod lesom
• orezávanie okrajov cesty – JURAVA
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

10. týždeň:
• zametanie ciest, čistenie krajníc: Karpatské nám, Podbrezovská, Kamilková, Lisovňa, Piesková, Olšová, Drozdová, Zvončeková, Popolná
• úprava lokalít – orez zelene, Rustaveliho – konečná, Tbiliská ZS, Pri vinohradoch
• orezávanie okrajov cesty – JURAVA
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 1.3.2024
• úprava lokalít – hrabanie lístia, orez zelene, čistenie trvalkových záhonov, Sklabinská ihrisko
• park Strelková – terénne úpravy, odvoz odpadu
• orezávanie okrajov cesty – JURAVA
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 29.2.2024
• úprava lokalít – hrabanie lístia, orez zelene Dopravná, Sklabinská ihrisko
• orezávanie okrajov cesty – JURAVA
• manipulačné práce pre MÚ, prevoz mobiliáru
• Odvoz BRO, skládok
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 28.2.2024
• úprava lokalít – hrabanie lístia, orez zelene, Dopravná ul.
• pílenie určených stromov – ZŠ Plicková
• Odvoz BRO
• Likvidácia čiernych skládok
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 27.2.2024
• úprava lokalít – hrabanie lístia, orez zelene, Dopravná ul.
• pílenie – odstraňovanie živých plotov – ZŠ Plicková
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 26.2.2024
• úprava lokalít – hrabanie lístia, orez zelene, Východná, Dopravná
• pílenie náletových invazívnych stromov – stacionár
• pílenie – odstraňovanie živých plotov – ZŠ Plicková
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 23.2.2024
• Čistenie krajníc – Závadská ul.
• Odvoz BRO
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 22.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Dopravná ul.
• ZŠ Plicková – orezávanie kríkov
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Streda 21.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Karpatské nám., Dopravná, Východná
• ZŠ Plicková – orezávanie kríkov
• pílenie invazívnych a náletových druhov stromov – Rustaveliho
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 20.2.2024

 • úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: úsek pri električkovej trati Tbiliská, Karpatské nám.
 • orezávanie zelene, úprava okolia Rustaveliho – končná autobusov.
 • Odvoz BRO, lístie, domové brigády.
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • vysýpanie košov a odvoz smetí,
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 19.2.2024

 • úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: úsek pri električkovej trati Tbiliská – Závadská.,
 • pílenie inváznych druhov stromov
 • Odvoz BRO
 • zbieranie odpadkov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí,
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 16.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: úsek pri električkovej trati Tbiliská – Závadská.,
• pílenie inváznych druhov stromov – Gelnícka, Plicková
• ZŠ Plicková – orezávanie kríkov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 15.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: úsek pri električkovej trati Tbiliská – Závadská., Gelnická,
• ZŠ Plicková – orezávanie kríkov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 14.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Závadská, Urban park, úsek pri električkovej trati Tbiliská, Gelnická
• ZŠ Plicková – orezávanie kríkov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 13.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kadnárová, Sadmelijská, Gelnícka
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Rača
• likvidácia čiernych skládok
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 12.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Hečková, Račianska,
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 9.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Strelková, park
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 8.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kadnárová, park Strelková
• Prevoz mobiliáru pre MÚ – stavba mobilného plotu
• pílenie inváznych druhov stromov – Cyprichova
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov – Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 7.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kadnárová, Strelková
• Prevoz mobiliáru pre MÚ – stavebný plot
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 6.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene:, Hečková
• čistenie odvodňovacích rigolov – mriežok, Alstrová, Detvianska ul.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 5.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kadnárová, Strelková
• čistenie odvodňovacích rigolov – mriežok, Alstrová ul.
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 2.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Plicková, Kadnárová
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 1.2.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Plicková, Jurkovičová, Kadnárová,
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 31.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Jurkovičová, Plicková, Mudrochová, Kadnárová – Hečková.
• Prevoz mobiliáru – MÚ
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 30.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Mudrochova, Plicková, Kadnárová – Hečková.
• pílenie inváznych druhov stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a osádzanie košov
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 29.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Mudrochova – park, Plicková, Hečková, Kadnárová
• odstránenie padnutého stromu Hubeného, Cyprichova
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 26.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Mudrochova – park
• hrabanie lístia, orez kríkov: Hlinícka park, Hubeného zdrav.stredisko
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a osádzanie košov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 25.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kafendova, Mudrochova, park Hlinícka
• prevoz mobiliáru – betónové prvky
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a osádzanie košov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 24.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Kafendova
• pílenie, orez kríkov Hlinícka, Pekná cesta,
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a osádzanie košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 23.1.2024
• zimná údržba komunikácií
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Sadmelijská, Úžiny
• pílenie, orez kríkov Hlinícka ul.,
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 22.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Novohorská, Úžiny
• pílenie, orez kríkov Hlinícka, Karpatské nám. – Jurava
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 19.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Novohorská, Barónka,
• pílenie, orez kríkov Hlinícka, Detvianska
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí,
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 18.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Plicková, Zdravotné stredisko Hubeného a okolie
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 17.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Novohorská, Plicková, Zdravotné stredisko Pekná cesta,
• pílenie, orez stromov Cyprichova
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 16.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Novohorská, Pekná cesta, A.Murína
• Orezávanie stormov Závadská – Urban park
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 15.1.2024
• úprava lokalít, hrabanie lístia, orez zelene: Novohorská, Plicková, Pekná cesta,
• Pílenie náletov, čistenie – pozemok Oráčska/Rostovská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 12.1.2024
• úprava lokalít Park Víťazná, Gelnická, Kadnárová, Hečková
• Pílenie invazívnych drevín
• Pílenie náletov, čistenie – pozemok Oráčska/Rostovská
• Odvoz BRO a skládok
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 11.1.2024
• úprava lokalít Park J.M.Hurbana, Cígeĺská, Kadnárová
• Pílenie poškodených stromov a invazívnych drevín – Rustaveliho
• Pílenie náletov, čistenie – pozemok Oráčska/Rostovská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 10.1.2024
• úprava lokalít Závadská, Cígeľská, Žarovická, Kadnárová,
• Pílenie poškodených stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• oprava poškodených košov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 9.1.2024
• úprava lokalít Karpatské námestie, Tbiliská, Závadská, Pekná cesta, Horská,
• Pílenie poškodených stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• servisné práce
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 8.1.2024
• Pílenie a orezávanie polámaných stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• servisné práce
• zbieranie psích exkrementov

Streda 20.12.2023
• Hrabanie a odvoz lístia – Plicková, Novohorská, Nám.A.Hlinku
• Odvoz orezov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 19.12.2023
• Hrabanie a odvoz lístia – MŠ + jasle Tbiliská, Novohorská
• Odvoz orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 18.12.2023
• Hrabanie a odvoz lístia – Kafendova, Mudrochova
• Odvoz orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 15.12.2023
• Upratovanie a údržba ihrísk – Rača, zametanie chodíkov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 14.12.2023
• Upratovanie a údržba ihrísk, zametanie chodíkov
• Odvoz orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 13.12.2023
• čistenie odvodňovacích rigolov Detvianska,
• Odvoz orezov po arboristoch
• Upratovanie ihrísk
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 12.12.2023
• čistenie odvodňovacích rigolov Detvianska, Alstrová
• Odvoz orezov po arboristoch
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 11.12.2023
• Zimná údržba komunikácií
• Odvoz orezov po arboristoch
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 8.12.2023
• Prípravné práce – vianočné kultúrne podujatie
• Odvoz orezov po arboristoch
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 7.12.2023
• Odvoz orezov po arboristoch
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 6.12.2023
• Zimná údržba komunikácií
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 5.12.2023
• Upratovanie ihrísk, odvoz lístia – Krasňany
• Pílenie náletov a suchých stromov
• Odvoz lístia – J. Hagaru
• Úprava záhonov, strihanie ruží, Tbiliská ZS, Závadská, Cígeľská
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 4.12.2023
• Zimná údržba komunikácií
• Pílenie náletov a suchých stromov
• Servisné práce
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 1.12.2023
• Pílenie náletov a suchých stromov
• Odvoz orezov po arboristoch – Kadnárová ul.
• Podnety OPS
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 30.11.2023
• Hrabanie a odvoz lístia Mudrochova, Plicková
• Odvoz orezov po arboristoch – Kadnárová ul.
• Podnety OPS
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 29.11.2023
• Hrabanie a odvoz lístia Park, Mudrochova,
• Zelený taxík
• Pílenie náletov a suchých stromov
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 28.11.2023
• Hrabanie a odvoz lístia Gelnícka, Park J.M.Hurbana
• Pílenie náletov a suchých stromov – pri Šajbách, Plicková,
• Podnety OPS: Dopravná, Stratená
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 27.11.2023
• čistenie chodníkov a ciest Gelnická, Výhonská, Závadská, Tbiliská
• čistenie odvodňovacích rigolov Alstrová, Stupavská
• pílenie náletov Pri šajbách
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 24.11.2023
• Prevoz, sťahovanie, likvidácia odpadu – MÚ.
• Servisné práce – zimná údržba
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 23.11.2023
• kosenie, hrabanie lístia: Žarnovická, Gelnická
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 22.11.2023
• kosenie, hrabanie lístia: Závadská, Cígeľská
• Zelený taxík
• Prevoz pre MÚ
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 21.11.2023
• kosenie, hrabanie lístia: Pri vinohradoch, Alstrová ul.
• Pílenie a orez suchých stromov
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 20.11.2023
• Zametanie lístia, čistenie chodníkov, Hubeného ZS, ihriská A.Murína, Kadnárová, J.Hagaru, Plicková, Úžiny.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.11.2023
• prevoz pre MÚ
• servisné práce
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 15.11.2023
• Zametanie lístia, čistenie krajníc J.Hagaru, Horná, Hubeného
• Zelený taxík
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 14.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Detvianska, Závadská ul.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Tbiliská, Závadská
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.11.2023
• Odvoz BRO
• Prevoz pre MÚ
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 9.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Tbiliská, Rustaveliho
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov
Streda 8.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia –Karpatské nám., Tbiliská ZS
• Orez, zelene ZŠ Plicková , Popolná ul., Kadnárová
• Upratovanie ihrísk – Krasňany
• Zelený taxík
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 7.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia –Karpatské nám.,
• Kosenie, úprava, strihanie zelene Malokrasňanská ul. – záhon
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia –Karpatské nám., Jurava
• Kosenie, úprava obecná záhrada
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 3.11.2023
• Odvoz BRO,
• Prevoz pre MÚ
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.11.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Pri šajbách, Hečková, Karpatské nám.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 31.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Sklabinská
• Odvoz BRO,
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 30.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia –Na pasekách, Sklabinská
• Orezávanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 27.10.2023
• Odvoz BRO
• Prevoz pre MÚ
• Servisné práce
• Orez zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 26.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Východná, Dopravná, Na pasekách
• Odvoz BRO,
• Orez zelene – ZŠ Plicková
• Kosenie, orez – Remeslenícka ul.
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 25.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia, úprava zelene – Detvianska
• Odvoz BRO
• Zelený taxík, prevoz mobiliáru
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 24.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Dopravná, Východná
• Odvoz BRO,
• Prevoz – sťahovanie pre MÚ
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 23.10.2023
• Kosenie + hrabanie lístia – Dopravná ul.
• Odvoz BRO, orezy po arboristoch
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 20.10.2023
• Kosenie – úsek okolo električkovej trate Karpatské nám.,
• Odvoz BRO, orezy po arboristoch
• Odvoz odpadu po brigádach
• Orez zelene – suchých stromov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 19.10.2023
• Kosenie – úsek okolo električkovej trate Karpatské nám., Tbiliská, Závadská.
• Odvoz BRO
• Odvoz mobiliáru pre MÚ
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 18.10.2023
• Kosenie J.Hagaru – psí výbeh, úsek pod borovicami
• Odvoz BRO
• Zelený taxík
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 17.10.2023
• Kosenie Kadnárová, Černockého – psí výbeh
• Odvoz BRO
• Orez zelene – Pri šajbách
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 16.10.2023
• Kosenie Hečková, Kadnárová
• Odvoz BRO
• Orez zelene, výruby suchých stromov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 13.10.2023
• Kosenie Hečková
• Odvoz BRO
• Orez zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 12.10.2023
• Kosenie Kadnárová, Hečková
• Odvoz BRO
• Orez zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 11.10.2023
• Kosenie Strelková, Kadnárová
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• Orez zelene, úprava parkov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 10.10.2023
• Kosenie Sadmelijská, Hybešová, Strelková
• Čistenie krajnice, chodníka – Popolná
• Odvoz BRO
• Úprava park Víťazná
• Pílenie suchých stromov
• zbieranie odpadkov – Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 9.10.2023
• Kosenie Úžiny, Sadmelijská
• Odvoz BRO
• Pílenie stromov, odstraňovanie zvyškov
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 6.10.2023
• Kosenie Novohorská, Úžiny, Sadmelijská
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene Pekná cesta
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 5.10.2023
• Kosenie Novohorská ul.
• Pílenie suchých stromov, orez zelene
• Prepravné práce pre MÚ
• Odvoz BRO
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 4.10.2023
• Kosenie Plicková, Novohorská
• Zelený taxík
• Prepravné práce pre MÚ
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene Gelnická, Sklabinská DI.
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 3.10.2023
• Kosenie Kafendova, Plicková
• Prepravné práce pre MÚ – po voľbách
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene, výruby stromov
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 2.10.2023
• Kosenie Kafendova ul.
• Prepravné práce pre MÚ
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Upratovanie detských ihrísk – Rača
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 29.9.2023
• Kosenie Pekná cesta, Hlinícka
• Prepravné práce pre MÚ – Voľby
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Upratovanie detských ihrísk – Rača
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 28.9.2023
• Kosenie Pekná cesta, ZS Hubeného,
• Prepravné práce pre MÚ
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Upratovanie detských ihrísk – Rača
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 27.9.2023
• Kosenie Pekná cesta, A.Murína
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Upratovanie detských ihrísk – Krasňany
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 26.9.2023
• Kosenie Mudrochova, Kubačova, Kafendova
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Manipulačné práce – prevoz MÚ
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 25.9.2023
• Kosenie Mudrochova, Plicková
• Odvoz BRO
• Orezávanie zelene.
• Upratovanie detských ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 22.9.2023
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 21.9.2023
• Kosenie Gelnická ul.
• Odvoz BRO
• Orezávanie konárov, náletov
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 20.9.2023
• Kosenie Cígeľská, Žarnovická, Gelnická
• Zelený taxík
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 19.9.2023
• zbieranie odpadkov
• servisné práce
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 15.9.2023 – Pondelok 18.9.2023
• Prípravné práce pred, počas a po akcii Vinobranie
• Zametanie, upratovanie ulíc
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 14.9.2023
• Prípravné práce pred Kultúrnym podujatím, rozvoz mobiliáru
• Zametanie, upratovanie ulíc Detvianska, Alstrová, Knížková dolina.
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 13.9.2023
• Kosenie Jurkovičová, Mudrochová
• kosenie a úprava Obecná záhrada,
• úprava záhon Detvianska
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 12.9.2023
• Kosenie Alstrová, Jurkovičová, Mudrochová
• Orezávanie, úprava zelene, Park J.M.Hurbana, Detvianska
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 11.9.2023
• Kosenie Detvianská, Kubačová, Mudrochová
• Orezávanie zelene, Detvianská, Park J.M.Hurbana
• Odvoz BRO
• Polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 8.9.2023
• Kosenie Alstrova, Jurkovičova
• Orezávanie zelene, čistenie chodníku Gelnická
• Odvoz BRO
• Polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 7.9.2023
• Kosenie a úprava zelene Knížkova dolina, Amfiteáter
• Orezávanie stromov MŠ Tramín, Gelnická
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 6.9.2023
• Kosenie Závadská
• Zelený taxík
• Orezávanie zelene Gelnická
• Likvidácia čiernych skládok
• Zametanie ciest, čistenie mriežok – Stupavská, Popolná
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 5.9.2023
• Kosenie Tbiliská, Závadská
• Orezávanie zelene, pílenie suchých stromov Gelnická, Novohorská
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 4.9.2023
• Kosenie Tbiliská, Rustaveliho
• Orezávanie zelene Tbiliská, Gelnická
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 31.8.2023
• Kosenie Karpatské námestie, Tbiliská
• Úprava ZŠ Plicková, Park Víťazná
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 30.8.2023
• Kosenie: Jasle a MŠ Tbiliská, Karpatské námestie,
• Malokrasňanská kosenie a orez náletov
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 28.8.2023
• Odvoz BRO
• Polievanie zelene
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 25.8.2023
• Kosenie Karpatské námestie, Jurava
• Úprava Park J.M.Hurbana, Amfiteáter
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 24.8.2023
• Kosenie, čistenie krajníc Oráčska, Albánska
• Obecná záhrada – kosenie, úprava
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 23.8.2023
• Kosenie, čistenie krajníc Výhonská, Oráčska, Víťazná
• Výruby stromov – Strelková park
• Obecná záhrada – kosenie, úprava
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• Upratovanie ihrísk
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 22.8.2023
• Kosenie, čistenie krajníc, Barónka, Žarnovická, Závadská
• ZŠ Plicková – úprava zelene, terénne práce, výruby
• Karpatské námestie – úprava zelene, strihanie náletov
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 21.8.2023
• Kosenie, čistenie krajníc Podbrezovská, Kamilková
• ZŠ Plicková – úprava zelene, terénne práce, výruby
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 18.8.2023
• Kosenie Pri vinohradoch
• ZŠ Plicková – úprava zelene, terénne práce, výruby
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 17.8.2023
• Kosenie Na pasekách, Pri šajbách
• ZŠ Plicková – úprava zelene, terénne práce, výruby
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 16.8.2023
• Kosenie Sklabinská – detské ihrisko, Dopravná
• ZŠ Plicková – úprava zelene, terénne práce, výruby
• Zelený taxík
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 15.8.2023
• Kosenie Dopravná , Východná, Sklabinská – detské ihrisko
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 14.8.2023
• Kosenie Dopravná ul.
• Polievanie zelene
• Strihanie kríkov Tbiliská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

31. – 32. týždeň.2023
• Čistenie krajníc Hlinícka, A.Murína, Stratená, Jakubská, Rumunská, Mrázová, Bukovínska, Oblačná, Rostovská, Demänovská
• Strihanie kríkov, živých plotov Karpatské nám., Dopravná, Východná.
• Odvoz BRO po arboristoch
• zbieranie odpadkov Rača
• upratovanie ihrísk
• polievanie zelene
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 28.7.2023Kosenie  Pri kolíske – okolie cesty

 • Strihanie kríkov, živých plotov Pekná cesta, Kadnárová
 • Odvoz BRO po arboristoch, ZŠ Tbiliská
 • zbieranie odpadkov Rača
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 27.7.2023

 • Kosenie Hlinícka – chodník okolie, Pri šajbách chodník, Na pasekách ihrisko,
 • Strihanie kríkov, živých plotov Karpatské nám. , Pekná cesta
 • Odvoz BRO po arboristoch, ZŠ Tbiliská
 • Upratovanie ihrísk
 • zbieranie odpadkov Rača
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 26.7.2023

 • Kosenie J.Hagaru – borovice,
 • Zelený taxík
 • Strihanie kríkov, živých plotov Detvianská ul., Karpatské nám.
 • Polievanie zelene.
 • Odvoz BRO,
 • zbieranie odpadkov Rača
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok   25.7.2023

 • Kosenie J.Hagaru – psí výbeh, borovice
 • Strihanie kríkov, živých plotov Detvianska,
 • Odvoz BRO, orezov
 • zbieranie odpadkov Rača
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 24.7.2023
• Čistenie krajnice Popolná, orez zelene a náletov
• Kosenie J.Hagaru – psí výbeh
• Strihanie kríkov, živých plotov Rustaveliho, Tbiliská, Gelnická,
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 21.7.2023
• Kosenie: Hečková, Kadnárová
• Kosenie a úprava záhon Malé Krasňany
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov
Štvrtok 20.7.2023
• Kosenie: Kadnárová, Hečková
• Kosenie a úprava Obecná záhrada
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 19.7.2023
• Kosenie: Hybešova, Strelkova
• Zelený taxík
• Orez kríkov, Cígeľská, Tbiliská
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 18.7.2023
• Kosenie: Úžiny, Sadmelijská, Hybešova, Strelkova
• Orez kríkov, stromov, ZŠ Plicková
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 17.7.2023
• Kosenie: Novohorská, Úžiny
• Odvoz, manipulačné práce pre MÚ- kultúrne podujatia
• Orezávanie zelene Cígeľská, Plicková, Karpatské nám.
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO,
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 14.7.2023
• Kosenie: Novohorská, Víťazná
• Orezávanie zelene Tbiliská ul.
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 13.7.2023
• Kosenie: Plicková, Novohorská
• Orezávanie zelene Park J.M.Hurbana, Tbiliská
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 12.7.2023
• Kosenie: Kafendová, Plicková• Zelený taxík
• Odvoz, manipulačné práce pre MÚ- kultúrne podujatia
• Orezávanie zelene Park J.M.Hurbana
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 11.7.2023
• Kosenie: Kafendová, Kubačová
• Orezávanie zelene Park J.M.Hurbana
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 10.7.2023
• Kosenie: Mudrochova, Kubačova, Kafendova
• Orezávanie zelene Kubačova, Tbiliská
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 7.7.2023
• Kosenie: Jurkovičova, Mudrochova
• Orezávanie zelene Barónka, Kubačova
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 6.7.2023
• Kosenie: Pekná cesta, Jurkovičova, Plickova, Mudrochova
• Orezávanie zelene Kubačova
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 4.7.2023
• Kosenie: ZS Hubeného, Pekná cesta
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 3.7.2023
• Kosenie: Pekná cesta, A.Murína,
• Polievanie zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 30.6.2023
• Kosenie: Závadská , Mudrochova, Jurkovičova
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 29.6.2023
• Odvoz BRO, orezy po arboristoch
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 28.6.2023
• Kosenie Karpatské nám, Tbiliská, Závadská – okolie el. trate
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 27.6.2023
• Kosenie Detvianska, Alstrová, Jurkovičová, Mudrochová
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Orez zelene, živých plotov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 26.6.2023
• Kosenie ZŠ Tbiliská, Detvianska
• Prevoz mobiliáru, príprava kultúrneho podujatia – Kúria
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO– ZŠ Tbiliská
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 23.6.2023
• Kosenie Gelnická, park J.M.Hurbana
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 22.6.2023
• Kosenie Žarnovická, Gelnická
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 21.6.2023
• Kosenie Cígeľská, Žarnovická
• Zelený taxík
• Polievanie zelene.
• Montáž odpadkových košov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 20.6.2023
• Kosenie škôlka, jasle Tbiliská, Závadská, Cígeľská ul.
• Polievanie zelene.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 19.6.2023
• Kosenie Tbiliská, Závadská ul.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Sobota 17.6.2023
• Kosenie Tbiliská ul.

Piatok 16.6.2023
• Kosenie Tbiliská, Rustaveliho ul.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 15.6.2023
• Kosenie Karpatské nám., Tbiliská ZS, Rustaveliho
• Obecná záhrada
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 14.6.2023
• Kosenie Karpatské nám., Juravaä
• Zelený taxík
• Orez zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 13.6.2023
• Kosenie Karpatské nám.
• Orez zelene
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 12.6.2023
• Kosenie Východná, Na pasekách, Pri šajbách
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 9.6.2023
• Pílenie suchých stromov
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Odvoz BRO – orezov
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 8.6.2023
• Kosenie Dopravná, Východná
• ZŠ Plicková – orez, pílenie kríkov
• Pílenie suchých stromov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 7.6.2023
• Kosenie Dopravná ul.
• Zelený taxík
• Pílenie suchých stromov
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Odvoz BRO orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 6.6.2023
• Kosenie Dopravná ul.
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Odvoz BRO orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 5.6.2023
• Kosenie Dopravná ul.
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 2.6.2023
• Kosenie ihrisko Sklabinská, park Hlinická
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 1.6.2023
• Kosenie ihrisko Sklabinská, Dopravná ul.
• Upratovanie, kosenie amfiteáter
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 31.5.2023
• Kosenie Kadnárová, Sklabinská
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 30.5.2023
• Kosenie Kadnárová, Hečková
• Odvoz – práce pre MÚ
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 29.5.2023
• Kosenie Strelková, Kadnárová
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 25.5.2023
• Kosenie Sadmelijská, Hybešova, Strelková
• Odvoz pre MÚ – Kultúrne podujatia
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 25.5.2023
• Kosenie Úžiny, Sadmelijská, Strelková
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 24.5.2023
• Kosenie Jasle + škôlka Tbiliská, Radničné nám. Rustaveliho, Novohorská ul.
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 23.5.2023
• Kosenie Plicková, Novohorská
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 22.5.2023
• Kosenie A.Murína, Plicková
• Odvoz BRO po brigádach
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 19.5.2023
• Kosenie Pekná cesta, A. Murína
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Pílenie stromov – Krasňany
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 18.5.2023
• Kosenie Pekná cesta
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 17.5.2023
• Kosenie a úprava parku Víťazná, psí výbeh Černockého
• Pílenie a odvoz polámaných konárov
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 16.5.2023
• Kosenie Kafendova, Hlinícka, Černockého – psí výbeh
• Upratovanie detských ihrísk
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 15.5.2023
• Kosenie Gelnická, Mudrochova, Kafendova
• Upratovanie detských ihrísk
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 12.5.2023
• Odvoz BRO po brigádach
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Servisné práce
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 11.5.2023
• Kosenie a orez zelene Gelnická, Rustaveliho.
• Upratovanie detských ihrísk
• Zelený taxík
• Odvoz BRO orezov po arboristoch
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 10.5.2023
• Úprava areálu ZŠ Plicková, zemné práce
• Upratovanie detských ihrísk
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 9.5.2023
• Kosenie Plicková, Mudrochová
• Prevoz mobiliáru
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 5.5.2023
• Kosenie Kubačova ul.
• Prevoz mobiliáru, príprava na Hody
• Zametanie ciest
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 4.5.2023
• Kosenie: Amfiteáter, Jurkovičova, Mudrochova, Kubačova
• Pílenie a odvoz krov – ZŠ Plicková
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 3.5.2023
• Kosenie: Pri vinohradoch, Jurkovičová, Knížková Dolina, Amfiteáter
• Zelený taxík
• Orez náletových drevín Hubeného
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 2.5.2023
• Kosenie: Alstrová, Jurkovičová
• Manipulačné práce – odvoz MÚ
• Orez kríkov – Hubeného
• Odvoz BRO a odpadu po brigádach
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 28.4.2023
• Kosenie: Jurkovičova, Mudrochova
• Manipulačné práce – odvoz MÚ
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 27.4.2023
• Kosenie: Park J.M.Hurbana, Detvianska, Kubačova
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Streda 26.4.2023
• Kosenie: Cígeľská, Žarnovická
• Zelený taxík
• Odvoz BRO
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 25.4.2023
• Kosenie Tbiliská MŠ a jasle, Závadská, Cígeľská
• Odvoz BRO po brigádach
• zbieranie odpadkov Rača
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 24.4.2023
• Kosenie Tbiliská ul.
• Odvoz BRO po brigádach
• Prevoz – MÚ
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

16. týždeň
• kosenie Sklabinská, Pri šajbách, Karpatské nám., Tbiliská – ZS., Rustaveliho.
• Prevoz, sťahovanie, príprava kultúrnych podujatí – MÚ
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 14.4.2023
• Odvoz BRO – orez po arboristoch,
• Orez zelene
• Prevoz, sťahovanie pre MÚ
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 13.4.2023
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• Orez stromov, kríkov
• Servisné a manipulačné práce
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Streda 12.4.2023
• Kosenie trávy Dopravná, Východná, Na pasekách.
• Odvoz BRO
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 11.4.2023
• Kosenie trávy Dopravná ul.
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• Orez stromov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 6.4.2023
• Úprava lokality Karpatské nám, orez zelene, hrabanie, zametanie.
• Upratovanie detských ihrísk. Rača, Krasňany
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 5.4.2023
• Úprava lokality Tbiliská ZS, Karpatské nám., Žarnovická, orez zelene, hrabanie, zametanie.
• Upratovanie detských ihrísk.
• Prevoz mobiliáru pre MÚ
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• Orez stromov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 4.4.2023
• Zametanie ciest, chodníkov, čistenie krajníc, Ihrisková, Oráčska, Dmänovská, Ihrisková
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• Orez stromov
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov Rača
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 3.4.2023
• Zametanie ciest, chodníkov, čistenie krajníc, Výhonská, Víťazná, Oráčska, Albánska
• Odvoz BRO – orez po arboristoch, po brigádach
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 31.3.2023
• Zametanie ciest, chodníkov, čistenie krajníc, Plicková, Výhonská
• Prevoz pre MÚ – kultúrne akcie
• Odvoz BRO – orez po arboristoch
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 30.3.2023
• Zametanie ciest, chodníkov, čistenie krajníc, Plicková, Novohorská,
• čistenie ihriska a parku – Plicková
• Odvoz BRO – orez po arboristoch
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 29.3.2023
• Zametanie ciest, čistenie krajníc, Mudrochova, Kafendova
• Odvoz BRO – orez po arboristoch
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Utorok 28.3.2023
• Zametanie ciest, čistenie krajníc, Na Pasekách, Cyprichova, Žarnovická, Gelnická
• Odvoz BRO
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Pondelok 27.3.2023
• Zametanie ciest, čistenie krajníc, J.Hagaru, Malokrasňanská, Na Pasekách
• Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Piatok 24.3.2023
• Zametanie ciest, čistenie krajníc, Horná, Hagarova
• Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 23.3.2023
• Zametanie ciest, čistenie krajníc, Hlinícka, A.Murína, Horná
• Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
• Kosenie, hrabanie Dopravná – Impulz okolie.
• vysýpanie košov a odvoz smetí
• zbieranie odpadkov
• zbieranie psích exkrementov

Streda 22.3.2023

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Novohorská, Úžiny, Sadmelijská, Strelková,
 • Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • odvoz BRO po brigádach Dopravná, Karpatské nám.
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 21.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Alstrová, Sadmelijská, Novohorská, Úžiny
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • odvoz BRO
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  20.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Popolná, Stupavská, Pri kolíske, Astrová
 • Odvoz BRO po brigádach
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 17.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Knížková dolina, Pri kolíske
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Zvončeková, Chladná, Podkarpatská, Popolná
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 15.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Karpatské nám., Drozdová, Olšová, Piesková
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 14.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Podbrezovská, Lisovňa, Karpatské nám.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.3.2023:

 • Pílenie a odvoz polámaných stromov a konárov po víchrici
 • Odvoz BRO
 • Oprava lavíc – vinice, montáž a oprava smetných košov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.3.2023:

 • Úprava lokality Rustaveliho, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, mulčovanie, kosenie
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 9.3.2023:

 • Úprava lokality Tbiliská – Jasle + MŠ, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 8.3.2023:

 • Úprava lokality Tbiliská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 7.3.2023:

 • Úprava lokality Závadská, Tbiliská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.3.2023:

 • Úprava lokality Detvianska, Závadská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 3.3.2023:

 • Úprava lokality Mudrochova, Plicková,  strihanie zelene, hrabanie, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.3.2023:

 • Úprava lokality Mudrochova, Kubačova, strihanie zelene, hrabanie, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 1.3.2023:

 • Odvoz a likvidácia narezaných krov a stromov – Kadnárová
 • Vypratávanie priestorov – Strelková
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • upratovanie ihrísk, urbanparku,
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 28.2.2023:

 • Pílenie stromov a krov určených na výrub. ( Kadnárová, Strelková)
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 27.2.2023:

 • Úprava lokality Kafendova ihrisko – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, parkoviska
 • Pílenie stromov a krov určených na výrub.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov
 1. Týždeň:
 • Úprava lokality Sadmelijská, Novohorská, Plicková – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, upratovanie ihrísk.
 • Pílenie suchých a inváznych stromov
 • Odvoz BRO, skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Piatok 17.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová, Strelková – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, parkoviska
 • Pílenie suchých a inváznych stromov
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová, Strelková pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 15.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová – pri ubytovni pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO – Karpatské nám.
 • Odvoz skládok – Rušňová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a montáž smetných nádob
 • zbieranie odpadkov Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 14.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO
 • Odvoz skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Závadská, Dopravná ul.
 • Odvoz skládok
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Koloničova kúria, Závadská ul.
 • Odvoz BRO
 • Odvoz Skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Štvrtok  9.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Plicková, Koloničova kúria
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 8.2.2023 :

 • pílenie náletových a inváznych drevín – Plicková ZŠ
 • J.Hagaru – orez borievok a kríkov
 • Odvoz BRO
 • Urban park – čistenie a odvoz odpadu
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 7.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Hubeného, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Pílenie stromov po víchrici
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Hubeného, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Piatok 3.2.2023 :

 • Zimná údržba komunikácií
 • Servisné práce, prevoz
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, Vrbenského, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Odvoz vianočných stromv
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 31.1.2023 :

 • Pílenie  inváznych a suchých stromov Rača, Krasňany, Rendez
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Pondelok 30.1.2023 :

 • Úprava lokality  Kadnárová, Vrbenského, orez zelene a náletových drevín
 • Pílenie  inváznych a suchých stromov Rača, Krasňany
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 27.1.2023 :

 • Úprava zelene orez náletových a inváznych drevín, Dopravná ul.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského ul.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 26.1.2023 :

 • Úprava lokality  Kadnárová, Vrbenského, orez zelene a náletových drevín
 • Úprava a kosenie, hrabanie vysadených lúk
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 25.1.2023 :

 • Úprava lokality Černockého – psí výbeh, Cyprichova, orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a montáž smetných nádob
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 24.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, Pekná cesta, chodník pri električkovej trati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Prevoz – sťahovanie, manipulačné práce MÚ
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  23.1.2023 :

 • Zimná údržba komunikácií
 • Prevoz mobiliáru – MÚ
 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej trati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 20.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej tati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 19.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej tati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov,
 • Odvoz mobiliáru pre MÚ, – príprava na referendum
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 18.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov,
 • Odvoz Bro – Karpatské nám, Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 17.1.2023 :

 • Úprava lokality Zdrav.stredisko Hubeného, Cyprichova,  orez zelene, náletov,  hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, Východná, orez zelene, náletov,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 16.1.2023 :

 • Úprava lokality A.Murína,  Cyprichova ,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, Východná, orez zelene, náletov,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 13.1.2023 :

 • Pílenie inváznych stromov – ZŠ Plicková
 • Úprava lokality Pekná cesta, Horná,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 12.1.2023 :

 • Pílenie náletov Dopravná ul. Námestie, inváznych stromov Plicková ul.
 • Úprava lokality Pekná cesta, orez zelene, hrabanie, čistenie.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Východné
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 11.1.2023 :

 • Pílenie vianočný strom, nálety Dopravná ul. Námestie.
 • Čistenie odtokových žľabov Alstrová ul.
 • Zametanie cesty,  chodník, schody Gelnická ul.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 10.1.2023 :

 • čistenie krajníc a odtokov J.Hagaru
 • odvoz BRO
 • pomocné práce pre MÚ
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 9.1.2023 :

 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok  5.1.2023 :

 • upratovanie detských ihrísk Rača
 • čistenie odtokových žľabov Alstrová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda  4.1.2023 :

 • upratovanie detských ihrísk Krasňany, Rača
 • čistenie odtokových žľabov Detvianska, Alstrová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok  3.1.2023 :

 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • orez zelene v okolí prístupovej cesty Staviteľská ul.
 • zbieranie odpadkov Rača,
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  2.1.2023 :

 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany, Rendez
 • zbieranie psích exkrementov