A A A

Pracovníci strediska čistoty MiÚ Bratislava-Rača každý deň riešia poriadok v uliciach Rače, Krasňan a Východného. Tu si môžete pozrieť, kde a čo v ktorý deň robili.

Štvrtok  23.3.2023

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Hlinícka, A.Murína, Horná
 • Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
 • Kosenie, hrabanie Dopravná – Impulz okolie.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 22.3.2023

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Novohorská, Úžiny, Sadmelijská, Strelková,
 • Zbieranie a odvoz konárov, arboristických orezov Cyprichova,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • odvoz BRO po brigádach Dopravná, Karpatské nám.
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 21.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Alstrová, Sadmelijská, Novohorská, Úžiny
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • odvoz BRO
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  20.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Popolná, Stupavská, Pri kolíske, Astrová
 • Odvoz BRO po brigádach
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 17.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Knížková dolina, Pri kolíske
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Zvončeková, Chladná, Podkarpatská, Popolná
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 15.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Karpatské nám., Drozdová, Olšová, Piesková
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 14.3.2023:

 • Zametanie ciest, čistenie krajníc, Podbrezovská, Lisovňa, Karpatské nám.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.3.2023:

 • Pílenie a odvoz polámaných stromov a konárov po víchrici
 • Odvoz BRO
 • Oprava lavíc – vinice, montáž a oprava smetných košov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.3.2023:

 • Úprava lokality Rustaveliho, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, mulčovanie, kosenie
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 9.3.2023:

 • Úprava lokality Tbiliská – Jasle + MŠ, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 8.3.2023:

 • Úprava lokality Tbiliská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 7.3.2023:

 • Úprava lokality Závadská, Tbiliská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.3.2023:

 • Úprava lokality Detvianska, Závadská, strihanie zelene, hrabanie lístia, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 3.3.2023:

 • Úprava lokality Mudrochova, Plicková,  strihanie zelene, hrabanie, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková, drvenie a odvoz BRO
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.3.2023:

 • Úprava lokality Mudrochova, Kubačova, strihanie zelene, hrabanie, upratovanie ihrísk
 • Vypratávanie priestorov – Strelková
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 1.3.2023:

 • Odvoz a likvidácia narezaných krov a stromov – Kadnárová
 • Vypratávanie priestorov – Strelková
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • upratovanie ihrísk, urbanparku,
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 28.2.2023:

 • Pílenie stromov a krov určených na výrub. ( Kadnárová, Strelková)
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 27.2.2023:

 • Úprava lokality Kafendova ihrisko – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, parkoviska
 • Pílenie stromov a krov určených na výrub.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov
 1. Týždeň:
 • Úprava lokality Sadmelijská, Novohorská, Plicková – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, upratovanie ihrísk.
 • Pílenie suchých a inváznych stromov
 • Odvoz BRO, skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Piatok 17.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová, Strelková – pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene, parkoviska
 • Pílenie suchých a inváznych stromov
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 16.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová, Strelková pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 15.2.2023 :

 • Úprava lokality Kadnárová – pri ubytovni pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO – Karpatské nám.
 • Odvoz skládok – Rušňová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a montáž smetných nádob
 • zbieranie odpadkov Krasňany
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 14.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Dopravná, Sklabinská ul.
 • Odvoz BRO
 • Odvoz skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 13.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Závadská, Dopravná ul.
 • Odvoz skládok
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 10.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Koloničova kúria, Závadská ul.
 • Odvoz BRO
 • Odvoz Skládok
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Štvrtok  9.2.2023 :

 • Úprava lokality Hečková, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Orez stromov a krov Plicková, Koloničova kúria
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 8.2.2023 :

 • pílenie náletových a inváznych drevín – Plicková ZŠ
 • J.Hagaru – orez borievok a kríkov
 • Odvoz BRO
 • Urban park – čistenie a odvoz odpadu
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 7.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Hubeného, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Pílenie stromov po víchrici
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 6.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Hubeného, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

 

Piatok 3.2.2023 :

 • Zimná údržba komunikácií
 • Servisné práce, prevoz
 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 2.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, Vrbenského, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Odvoz vianočných stromv
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Streda 1.2.2023 :

 • Úprava lokality Dopravná, Kadnárová, pílenie náletových a inváznych drevín, čistenie a orez zelene.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk a vianočných stromčekov
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Utorok 31.1.2023 :

 • Pílenie  inváznych a suchých stromov Rača, Krasňany, Rendez
 • Odvoz odpadkov z okolia kontajnerových stojísk
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

 

Pondelok 30.1.2023 :

 • Úprava lokality  Kadnárová, Vrbenského, orez zelene a náletových drevín
 • Pílenie  inváznych a suchých stromov Rača, Krasňany
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 27.1.2023 :

 • Úprava zelene orez náletových a inváznych drevín, Dopravná ul.
 • Ukladanie chodníka Vrbenského ul.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 26.1.2023 :

 • Úprava lokality  Kadnárová, Vrbenského, orez zelene a náletových drevín
 • Úprava a kosenie, hrabanie vysadených lúk
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 25.1.2023 :

 • Úprava lokality Černockého – psí výbeh, Cyprichova, orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava a montáž smetných nádob
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 24.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, Pekná cesta, chodník pri električkovej trati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Prevoz – sťahovanie, manipulačné práce MÚ
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  23.1.2023 :

 • Zimná údržba komunikácií
 • Prevoz mobiliáru – MÚ
 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej trati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 20.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej tati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov, inváznych drevín
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 19.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova, chodník pri električkovej tati,  orez zelene, hrabanie,
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov,
 • Odvoz mobiliáru pre MÚ, – príprava na referendum
 • Odvoz Bro –Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 18.1.2023 :

 • Úprava lokality Cyprichova,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, orez zelene, náletov,
 • Odvoz Bro – Karpatské nám, Krasňany, Rendez
 • vysýpanie košov a odvoz smetí, oprava košov
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 17.1.2023 :

 • Úprava lokality Zdrav.stredisko Hubeného, Cyprichova,  orez zelene, náletov,  hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, Východná, orez zelene, náletov,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 16.1.2023 :

 • Úprava lokality A.Murína,  Cyprichova ,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • Úprava lokality Dopravná, Východná, orez zelene, náletov,
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Piatok 13.1.2023 :

 • Pílenie inváznych stromov – ZŠ Plicková
 • Úprava lokality Pekná cesta, Horná,  orez zelene, hrabanie, zametanie.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok 12.1.2023 :

 • Pílenie náletov Dopravná ul. Námestie, inváznych stromov Plicková ul.
 • Úprava lokality Pekná cesta, orez zelene, hrabanie, čistenie.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Východné
 • zbieranie psích exkrementov

Streda 11.1.2023 :

 • Pílenie vianočný strom, nálety Dopravná ul. Námestie.
 • Čistenie odtokových žľabov Alstrová ul.
 • Zametanie cesty,  chodník, schody Gelnická ul.
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Krasňany, Rača
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok 10.1.2023 :

 • čistenie krajníc a odtokov J.Hagaru
 • odvoz BRO
 • pomocné práce pre MÚ
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok 9.1.2023 :

 • Odvoz BRO
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Štvrtok  5.1.2023 :

 • upratovanie detských ihrísk Rača
 • čistenie odtokových žľabov Alstrová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Streda  4.1.2023 :

 • upratovanie detských ihrísk Krasňany, Rača
 • čistenie odtokových žľabov Detvianska, Alstrová
 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov
 • zbieranie psích exkrementov

Utorok  3.1.2023 :

 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • orez zelene v okolí prístupovej cesty Staviteľská ul.
 • zbieranie odpadkov Rača,
 • zbieranie psích exkrementov

Pondelok  2.1.2023 :

 • vysýpanie košov a odvoz smetí
 • zbieranie odpadkov Rača, Krasňany, Rendez
 • zbieranie psích exkrementov