A A A

V regióne sú vytvorené výborné podmienky pre rozvoj cykloturistiky a to po trasách pozdĺž vodných tokov, v miernom horskom teréne a aj v nížinnej sídelnej a lesnej krajiny. Vyznačená cyklotrasa vedie cez MČ Rača od Železničnej  stanice Vinohrady cez historické centrum až po konečnú stanicu električiek, kde by mohla nadväzovať na cyklochodník. Cyklotrasa je vedená výlučne po mestských komunikáciách a chodníkoch.  Spája vinohradnícke mestá Malých Karpát s medzinárodnou Dunajskou cyklomagistrálou.

Od konečnej stanice električiek (Komisárky) sa pripravuje v spolupráci  MČ Rača, s MČ Vajnory, Svätým Jurom Malokarpatsko – Šúrska cyklomagistrála, ktorá spojí sieť cyklistických chodníkov MČ Rača s MČ Vajnory, okolo Šúrskej rezervácie so Svätým Jurom. Podmienkou realizácie a financovania cyklomagistrály z Operačného programu Cezhraničná spolupráca je majetkoprávne vysporiadanie časti pozemkov pod trasou navrhovanej cyklotrasy.

Cez Mestskú časť Bratislava Rača prechádzajú tieto cyklotrasy:

  • Račianska radiála, cyklotrasa č. 5005, dĺžka 5,8 km, trasa: Bratislava Vinohrady – Rača, nám. Andreja Hlinku.
  • Karpatská cesta, cyklotrasa č. 5004, dĺžka 14,6 km, trasa: Vojenská nemocnica – Biely kríž.
  • cyklotrasa č. 2009, dĺžka 9,8 km, trasa: Bratislava, Pekná cesta – Marianka
  • cyklotrasa č. 2010, dĺžka 4,5 km, trasa: Rača, nám. A. Hlinku – Biely kríž
  • cyklotrasa č. 8013, dĺžka 4,6 km, trasa: horáreň Pekná cesta – Slalomka
  • po hraniciach katastra ide i cyklotrasa Green bike Tour, cyklotrasa č. 5003, dĺžka 34 km, trasa: Železná studienka, Malý Slavín, Biely kríž, U Slivu, Kamzík, Železná studienka