A A A

Kancelária správcu cintorína RK Cirkev farnosť Rača sa nachádza v budove Miestneho úradu Bratislava-Rača na Kubačovej 21

Stránkové hodiny sú 2x mesačne vždy v utorok od 14:00 do 16:00:

9.4.2024
23.4.2024
7.5.2024
21.5.2024
11.6.2024
18.6.2024

V prípade pohrebu a naliehavých vecí prosím volajte:
0911 640 100
0903 254 879
0903 554 457

____________________________________________________________________________

Správca cintorína Rača – Marianum

Otváracie hodiny
November – marec: denne 07:00 – 17:00
Apríl – október: denne 07:00 – 20:00
od 1.11. do 8.11.2023: denne 07:00 – 20:00

Kontakt: vrakuna@marianum.sk
Web: https://marianum.sk/o-nas/cintoriny-v-sprave/cintorin-raca