A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Bc. Daša Barteková

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Vrátenie časti úhrady za parkovanie v rezidentskej zóne Krasňany (je možné požiadať iba o jednu z možnosti):
– vrátenie 50% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé motorové vozidlo v domácnosti
– vrátenie 50% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za druhé motorové vozidlo v domácnosti
– vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé vozidlo v domácnosti pre rodinu s troma a viac deťmi do 18 rokov veku dieťaťa
– vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé vozidlo v domácnosti s príslušníkom nasadeným v teréne u jednotky požiarnej ochrany alebo posádky vozidiel záchrannej zdravotnej pomoci alebo hliadky policajného zboru
– vrátenie 100% zo zaplateného ročného poplatku za rezidentskú parkovaciu kartu za prvé vozidlo v domácnosti so seniorom vo veku 65 a viac rokov

– kópie rodných listov detí podľa bodu 3 žiadosti
– potvrdenie zamestnávateľa o tom, že člen domácnosti je príslušníkom nasadeným v teréne u jednotky požiarnej ochrany alebo posádky vozidiel záchrannej zdravotnej pomoci alebo hliadky policajného zboru podľa bodu 4 žiadosti
– súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa – samostatná príloha
– kópia potvrdenia o zaplatení pri bodoch 1 až 5 žiadosti