A A A

Kontakt

Oddelenie životného prostredia a dopravy
 • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Bc. Alena Čopanová

Úradné hodiny

 • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Ut: –
 • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
 • Štv: –
 • Pia: 08:00 – 12:00

V snahe predísť tvorbe čiernych skládok rastlinného pôvodu a odkladaniu objemného komunálneho odpadu na verejných priestranstvách pripravila mestská časť Rača pre svojich občanov službu, tzv Zelený taxík.

Odvoz prebieha každú stredu od apríla do poslednej novembrovej stredy v roku.

 

Zelený taxík je určený na objemný komunálny odpad (starý nábytok, rozložené skrine, matrace a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad, naopak, neodváža elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok, náterové hmoty a pod. 

Zelený taxík je určený výhradne pre občanov s trvalým alebo prechodným pobytom na území MČ Rača, ktorí sa zapojili do systému množstvového zberu komunálneho odpadu v Bratislave.

Ideálnym riešením je odviezť a bezplatne odovzdať odpad do Zberného dvoru Pri Šajbách. Avšak tí občania, ktorí túto možnosť nemajú, môžu využiť zelený taxík.

Napíšte, prosím, mail na pracovníčku oddelenia životného prostredia:

Bc. Alena Čopanováalena.copanova@raca.sk, 02/49 11 24 35, alebo

a nadiktujte adresu a potrebné údaje.

Pri komunikácii, prosím, uveďte:

 • Vaše meno
 • adresu trvalého bydliska
 • adresu miesta odvozu
 • druh odpadu
 • telefónne číslo
 • približný čas odvozu

Zelený taxík odváža odpad spred domov našich občanov každú stredu.

Platný občiansky preukaz
Doklad o zapojení sa do systému množstvového zberu

Názov Cena
Zelený taxík 10,00 € (Uvedená cena je za 1 m³. Pre ľudí nad 62 rokov je poplatok 3 €/1 m³.)