A A A
Názov Dátum Platnosť
Úplné znenie VZN č. 1/2022 z 08.02.2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko, Ulica Františka Kubu 6, Bratislava, ako súčasť Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava a Výdajná školská jedáleň, Ulica Františka Kubu 6, Bratislava, ako súčasť Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava v znení VZN č. 9/2023 z 26.09.2023 11.10.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 9/2023 z 26.09.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2022 z 08.02.2022, ktorým sa zriaďuje Elokované pracovisko Materskej školy, Barónka 17, 831 06 Bratislava so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 a Výdajná školská jedáleň ako súčasť Materskej školy, Barónka 17 so sídlom v komplexe Rínok Rača, ul. Barónka č. 3, blok C3 11.10.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 8/2023 z 27.06.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2017 z 28.02.2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území mestskej časti Bratislava-Rača v znení VZN č. 6/2020 01.01.2024 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2023 z 27.06.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 2/2022 z 08.02.2022, ktorým sa zriaďuje Základná škola, ul. Na Pántoch č. 9, 831 06 Bratislava a jej súčasť Školský klub detí pri Základnej škole Na Pántoch 9 12.07.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 9/2020 z 29.09.2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN č. 6/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 01.05.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 3/2020 z 31.03.2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 01.05.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 1/2020 z 11.02.2020 o nájme bytov v znení VZN č. 4/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o nájme bytov 01.05.2023 Aktuálne