A A A
Názov Dátum Platnosť
Úplné znenie VZN č. 9/2020 z 29.09.2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa v znení VZN č. 6/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 6/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 9/2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 01.05.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 3/2020 z 31.03.2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov v znení VZN č. 5/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 5/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 3/2020 o poskytovaní finančného príspevku na zabezpečenie stravovania dôchodcov 01.05.2023 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 1/2020 z 11.02.2020 o nájme bytov v znení VZN č. 4/2023 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 4/2023 z 28.03.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 1/2020 o nájme bytov 01.05.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača z 29.09.2020 o poskytovaní jednorazového finančného príspevku pri narodení dieťaťa 01.01.2021 Aktuálne
Úplné znenie VZN č. 10/2020 z 15. decembra 2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom v znení VZN č. 8/2022 a 3/2022 01.03.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2023 zo 14.02.2023, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 10/2020 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom 01.03.2023 Aktuálne
Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Rača č. 2/2023 zo 14.02.2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách na území mestskej časti Bratislava-Rača počas volebnej kampane 01.03.2023 Aktuálne