A A A
Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača
 s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2023

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody :

16.01.2023
06.02.2023
06.03.2023
03.04.2023
10.05.2023
05.06.2023
04.09.2023
02.10.2023
06.11.2023
04.12.2023


Čas stretnutia : od 18.00 hod.

Navrhované termíny sú vždy v prvý pondelok v mesiaci, okrem mája z dôvodu štátneho sviatku. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia.

Miesta stretnutia :
Volebný obvod č. 1                                      Kultúrne stredisko Žarnovická
Volebný obvod č. 2                                      Krasnianska beseda
Volebný obvod č. 3                                      Kultúrne stredisko Impulz