A A A

Plán stretnutí poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Rača s obyvateľmi mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2024

Termíny stretnutí pre všetky volebné obvody:
15.01.2024
05.02.2024
04.03.2024
08.04.2024
06.05.2024
03.06.2024
02.09.2024
07.10.2024
04.11.2024
02.12.2024

Čas stretnutia: od 18.00 hod.

Navrhované termíny sú vždy v prvý pondelok v mesiaci, okrem mája z dôvodu štátneho sviatku. V mesiaci júl a august sa stretnutia poslancov s obyvateľmi nekonajú z dôvodu dovolenkového obdobia.

Miesta stretnutia:
Volebný obvod č. 1 – Kultúrne stredisko Žarnovická
Volebný obvod č. 2 – Krasnianska beseda
Volebný obvod č. 3 – Kultúrne stredisko Impulz