A A A

Kontakt

Referát správy a údržby budov
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Rudolf Kimlička

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00

Obecná záhrada
(záhrada Obecného domu)

Prevádzka Obecnej záhrady pre verejnosť:

Prevádzkovateľom a správcom Obecnej záhrady Rača je mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava. Obecná záhrada Rača sa nachádza vo dvore Obecného domu, Alstrova ulica 249, 831 06 Bratislava.

Obecná záhrada Rača je revitalizovaná od roku 2011 ako výsledok spoločnej aktivity mestskej časti Bratislava-Rača a občianskeho združenia Račiansky spolok na základe Zmluvy o spolupráci na projekte Obecná záhrada.

Časť zariadenia Obecnej záhrady Rača a výsadby v nej realizovalo OZ Račiansky spolok, pričom zakúpené a vybudované boli z grantov a darov donorov, sponzorov, inštitúcií a sympatizantov. Na základe Protokolu o odovzdaní súboru vecí a práv v Obecnej záhrade medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a OZ Račiansky spolok sa všetky stali majetkom mestskej časti.

Prevádzková doba:
Sezóna v Obecnej záhrade Rača trvá každý rok od 01. apríla do 31. októbra. 

Otváracie hodiny pre verejnosť počas sezóny:

Pondelok – Piatok: 7:00 – 18:00

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť otváracie hodiny ako aj trvanie sezóny bez uvedenia dôvodu.

Prenájom Obecnej záhrady:

Krátkodobý prenájom je možný výhradne na základe podpísanej a zverejnenej nájomnej zmluvy alebo rezervačnej zmluvy. Objednávku na uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu Kubačova 21 alebo emailom na adresu podatelna@raca.sk, a to najneskôr pracovných 7 dní pred plánovaným konaním podujatia. Mestská časť si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú alebo rezervačnú zmluvu so záujemcom o prenájom. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku priestorov kontaktujte správcu zariadenia.