Obrázok k správe: Nová kúpeľňa pre našich najmenších

Nová kúpeľňa pre našich najmenších

Mestská časť Rača nezabúda ani na svojich najmenších, ktorí navštevujú Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov, ktoré sa nachádza na Tbiliskej ulici.
Oznamy
23.02.2018
Obrázok k správe: Nové retardéry zvýšia bezpečnosť našich detí

Nové retardéry zvýšia bezpečnosť našich detí

Na uliciach Závadská a Gelnická pribudli v týchto dňoch nové retardéry.
Oznamy
22.02.2018
Obrázok k správe: Na problémovej križovatke Čachtická - Hybešova pribudli výstražné značenia

Na problémovej križovatke Čachtická - Hybešova pribudli výstražné značenia

Vo štvrtok 22. februára boli na križovatke Čachtická - Hybešova, na ktorej autá opakovane vchádzali do električkového koľajiska, osadené nové veľké zvislé dopravné značenia. Ide o prvú fázu riešenia dlhodobého problému v tejto lokalite.
Oznamy
22.02.2018
Obrázok k správe: Ženy, príďte s nami osláviť svoj sviatok!

Ženy, príďte s nami osláviť svoj sviatok!

Srdečne Vás pozývame na slávnostné popoludnie pri príležitosti sviatku MDŽ, ktoré sa uskutoční v nedeľu 11.marca 2018 o 16.00 h v Nemeckom kultúrnom dome. V kultúrnom programe zaznejú piesne Ľudovíta Kašubu a jeho kapely, ktorá s veľkým úspechom účinkuje v TV Šláger. Vstup je voľný!
Podujatia
19.02.2018
Obrázok k správe: O dotácie možno požiadať do 28. februára 2018

O dotácie možno požiadať do 28. februára 2018

Do 28. februára 2018 môžu právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia požiadať o poskytnutie dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Rača za účelom rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, ochranu a tvorbu životného prostredia, zachovanie prírodných hodnôt, rozvoj vedy, vzdelania a telovýchovy a podobne v prospech rozvoja mestskej časti a jej obyvateľov v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 3/2016 o podmienkach poskytovania dotácií právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Rača č. 7/2017.
Oznamy
29.01.2018
Obrázok k správe: Normenov svet už túto nedeľu!

Normenov svet už túto nedeľu!

Mestská časť Bratislava-Rača a DIVADLO DÚHA pre Vás pri príležitosti rozprávkových nedieľ pripravili bábkové divadelné predstavenie „Normenov svet“.

Podujatia
08.01.2018
Obrázok k správe: Filmový festival Olománie

Filmový festival Olománie

Srdečne si vás dovoľujeme pozvať na Filmový festival Olománie, ktorý sa bude konať od 27. februára do 1. marca v hoteli Holiday Inn.
Mesto
22.02.2018
Obrázok k správe: Výstava obrazov insitných maliarov

Výstava obrazov insitných maliarov

Mestská časť Bratislava-Rača a Klub sprievodcov mesta Pezinok vás srdečne pozývajú na výstavu obrazov insitných maliarov Jarný pozdrav z Kovačice od 12. marca do 30. apríla na 1. poschodí miestneho úradu na Kubačovej ulici.
Oznamy
21.02.2018
Obrázok k správe: Detské predstavenie Preteky koníka Janíka

Detské predstavenie Preteky koníka Janíka

Mestská časť Bratislava-Rača a Divadlo ENDORFÍN pre vás pripravili rozprávku pre deti Preteky koníka Janíka.

Podujatia
21.02.2018
Obrázok k správe: Detské predstavenie Hry jari...

Detské predstavenie Hry jari...

Mestská časť Bratislava-Rača a DIVADLO DUNAJKA pre Vás pripravili predstavenie o jarných zvykoch s názvom Hry jari…

Podujatia
21.02.2018
Obrázok k správe: O seminár ohľadom získavania grantov bol veľký záujem, Rača už chystá jeho pokračovanie

O seminár ohľadom získavania grantov bol veľký záujem, Rača už chystá jeho pokračovanie

Mestská časť Rača dňa 19. februára organizovala infoseminár za účelom informovať miestne kluby a spolky o dotačnom systéme mestskej časti, ako i o možnostiach zapojenia sa do Eurograntov Európskeho kontaktného bodu.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Prosíme vás o vyplnenie dotazníka o zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Prosíme vás o vyplnenie dotazníka o zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím a ich rodín

Vážená pani, vážený pán, dovoľujeme si vás požiadať o účasť v zisťovaní potrieb ľudí s mentálnym postihnutím (detí i dospelých) a ich rodín na území Bratislavského samosprávneho kraja.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Stretnutie s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím

Stretnutie s rodičmi a príbuznými ľudí s mentálnym postihnutím

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Slovenskej republike (ZPMP v SR) v spolupráci s Odborom sociálnych vecí Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (OSV BSK) si Vás dovoľujú pozvať na STRETNUTIE S RODIČMI A PRÍBUZNÝMI ľudí s mentálnym postihnutím.

Oznamy
19.02.2018

​Novinka pre seniorov

Od februára je funkčná stránka pre seniorov www.vivasenior.sk, ktorá prináša informácie z oblastí, o ktoré sa seniori zaujímajú.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Navštívte Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole informačných technológií

Navštívte Deň otvorených dverí na Strednej odbornej škole informačných technológií

Chceš mať zaujímavú prácu? Kvalifikovane Ťa pripravíme. Tak znie pozvanie na Deň otvorených dverí na SOŠ informačných technológií na Hliníckej 1, ktorý sa pre záujemcov o štúdium koná dňa 20. marca 2018 od 8.00 hodiny.
Oznamy
19.02.2018

Výkon funkcie prísediaceho v trestných veciach na Okresnom súde Bratislava III

Občania, ktorí majú trvalý pobyt alebo pracujú v obvode Okresného súdu Bratislava III sa môžu uchádzať o výkon funkcie prísediaceho v trestných veciach na tomto súde.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 21. februára

Bezplatná právna poradňa pre Raču opäť 21. februára

Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať v stredu 21. februára v čase od 15,00 do 17,00 hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.
Oznamy
19.02.2018
Obrázok k správe: Rača privítala starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta

Rača privítala starostov jednotlivých mestských častí hlavného mesta

V Rači sa dňa 16. 2. konalo Regionálne združenie mestských častí hlavného mesta Slovenskej republiky.
Oznamy
16.02.2018
Obrázok k správe: Mestská časť Bratislava- Rača je jedným z partnerov medzinárodného projektu YOUMIG

Mestská časť Bratislava- Rača je jedným z partnerov medzinárodného projektu YOUMIG

​Traja členovia projektového tímu z Rače navštívili v januári mesto Brno. V rámci tejto partnerskej návštevy navštívili Brno Expat Centre, ktorého poslaním je poskytovanie bezplatných konzultácií a pomoc kvalifikovaným zahraničným odborníkom a ich rodinám, ktorí žijú a pracujú v Brne, alebo tak plánujú urobiť. Snahou zamestnancov centra je pomôcť cudzincom nájsť v Brne nový domov a vytvoriť podmienky, aby sa mohli stať súčasťou života mesta.
Oznamy
14.02.2018
Obrázok k správe: Tradície a zvyky zimného obdobia až po Veľkú noc

Tradície a zvyky zimného obdobia až po Veľkú noc

Zvyky sú zväčša spojené s významnými cirkevnými sviatkami. Tradičné jedlá a múčniky, ktoré nesmeli chýbať na stole počas významných náboženských sviatkov, sa líšili podľa náboženskej príslušnosti. Hoci aj tieto rozdiely sa postupne stierali, s malými obmenami sa udržali podnes. Prísne zvyky počas náboženských sviatkov a najmä dodržiavanie pôstneho obdobia dnes už zachováva len najstaršia generácia.
Oznamy
14.02.2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »