A A A

Račianske vinobranie 2023 – program a mapa

Milé Račianky a Račania, Srdečne Vás pozývame na Račianske vinobranie! Prosím, pozrite si program a…

Kultúra 24.08.2023

Hľadáme pracovnú silu na zastupovanie pozície hlavnej kuchárky

Kuchár / kuchárka, Materská škola Bratislava-Rača Miesto práce Gelnická 34, Rača Druh pracovného pom…

Oznamy 22.09.2023

V NKD sme uvítali do života 30 malých Račaniek a Račanov

V Nemeckom kultúrnom dome to v utorok doobeda vyzeralo (a znelo) ako v jasličkách. Tridsať det…

Mesto 20.09.2023

RÚVZ vyzýva na jesennú celoplošnú deratizáciu

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vyzýva na vykonanie celoplošnej jesennej deratizácie (regul…

Oznamy 19.09.2023

Bezplatná právna poradňa už tento štvrtok + nové termíny

Mestská časť Bratislava-Rača opäť ponúka bezplatnú právnu poradňu, ktorá sa bude konať 21. septembra…

Oznamy 18.09.2023

Výdaj stravných lístkov pre dôchodcov na október

Stravné lístky pre dôchodcov na mesiac  október 2023 sa začnú predávať v dňoch :   streda 27.09…

Oznamy 14.09.2023

Pozvánka: Oficiálne otvorenie Račianskeho vinobrania bude už v piatok

Vážené Račianky, Račania a návštevníci Rače, prijmite, prosím, naše pozvanie na Račianske vinobranie…

Kultúra 12.09.2023

Žiadosť o preparkovanie vozidiel pred začiatkom vinobrania

Vážení občania, prosíme obyvateľov a návštevníkov ulíc Detvianska, Alstrova a Jurkovičova ulica, aby…

Oznamy 12.09.2023

Prvé kolo skateboardovej ligy sa konalo v Rači

Máme za sebou prvé oficiálne kolo Hangair Bratislavskej Skateboardovej Ligy! Po úspešnom minu…

Šport 12.09.2023
Načítavam …
Teraz tu nič nie je
Načítať ďalšie
22.09.2023
Morvay ján, Rozochke Oleksandr
Oznámenia o uložení zásielok
21.09.2023
HROZNOVÝ SAD – oznámenie o podaní návrhu na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby – informácia v členení na stavebné objekty: SO 01.1 – Rekonštrukcia križovatky SO 01.2 – Rekonštrukcia verejného osvetlenia SO 02.1 – Obslužná komunikácia + cyklotrasa SO 02.2 – Verejné osvetlenie SO 02.3 – Rozšírenie verejného vodovodu I. tlakové pásmo SO 02.4 – Rozšírenie verejného vodovodu II. tlakové pásmo SO 02.5 – Rozšírenie verejnej kanalizácie SO 02.6 – Areálová dažďová kanalizácia SO 02.7 – Rozšírenie verejného plynovodu SO 02.8 – Rozvod NN SO 02.9 – Rozšírenie telekomunikačnej siete SO 02.10 – Požiarna nádrž + požiarny areálový rozvod vody SO 03.1 – Nová trafostanica SO 03.2 – VN prípojka SO 04.1 – Objekt H + I — bytový dom SO 04.2 – Vodovodná prípojka – Objekt H SO 04.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt H SO 04.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt H SO 04.5 – STL prípojka plynu – Objekt H SO 04.6 – Prípojka NN – Objekt H SO 04.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt H SO 04.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt I SO 04.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt I SO 04.10 – Prípojka NN – Objekt I SO 04.11 – Telekomunikačná prípojka – Objekt I SO 05.1 – Cyklo-kaviareň SO 05.2 – Vodovodná prípojka SO 05.3 – Kanalizačná prípojka SO 05.4 – Dažďová kanalizácia SO 05.5 – Prípojka NN SO 05.6 – Telekomunikačná prípojka SO 05.7 – STL prípojka plynu SO 06.1 – Objekt G – bytový dom SO 06.2 – Vodovodná prípojka SO 06.3 – Kanalizačná prípojka SO 06.4 – Dažďová kanalizácia SO 06.5 – STL prípojka plynu SO 06.6 – Prípojka NN SO 06.7 – Telekomunikačná prípojka SO 07.1 – Objekt F – bytový dom SO 07.2 – Vodovodná prípojka SO 07.3 – Kanalizačná prípojka SO 07.4 – Dažďová kanalizácia SO 07.5 – STL prípojka plynu SO 07.6 – Prípojka NN SO 07.7 – Telekomunikačná prípojka SO 08.1 – Objekt E – bytový dom SO 08.2 – Vodovodná prípojka SO 08.3 – Kanalizačná prípojka SO 08.4 – Dažďová kanalizácia SO 08.5 – STL prípojka plynu SO 08.6 – Prípojka NN SO 08.7 – Telekomunikačná prípojka SO 09.1 – Spevnené plochy SO 09.2 – Sadové úpravy SO 09.3 – Prvky drobnej architektúry SO 09.4 – Areálové osvetlenie SO 10.1 – Polyfunkčný objekt C + objekt D SO 10.2 – Vodovodná prípojka – Objekt C SO 10.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt C SO 10.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt C SO 10.5 – STL prípojka plynu – Objekt C SO 10.6 – Prípojka NN – Objekt C SO 10.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt C SO 10.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt D SO 10.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt D SO 10.10 – STL prípojka plyn u – Objekt D SO 10.11 – Prípojka NN – Objekt D SO 10.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt D SO 11.1 – Polyfunkčný objekt A + objekt B SO 11.2 – Vodovodná prípojka – Objekt B SO 11.3 – Kanalizačná prípojka – Objekt B SO 11.4 – Dažďová kanalizácia – Objekt B SO 11.5 – STL prípojka plynu – Objekt B SO 11.6 – Prípojka NN – Objekt B SO 11.7 – Telekomunikačná prípojka – Objekt B SO 11.8 – Kanalizačná prípojka – Objekt A SO 11.9 – Dažďová kanalizácia – Objekt A SO 11.10 – STL prípojka plyn u – Objekt A SO 11.11 Prípojka NN – Objekt A SO 11.12 – Telekomunikačná prípojka – Objekt A SO 12.1 – Spevnené plochy SO 12.1.1 – Verejné komunikácie chodníky SO 12.2 – Sadové úpravy SO 12.3 – Prvky drobnej architektúry SO 12.4 – Areálové osvetlenie
EIA
21.09.2023
Pozvánka na zasadnutie MZ 26.09.2023
Oznamy / Výzvy
21.09.2023
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Výstavba podkrovia, byt č. 18, Cyprichova 78, 80, Bratislava-Krasňany“ – zobytnenie časti povaly
Správne konania
20.09.2023
Kolaudačné rozhodnutie „BA Žabí Majer, Staviteľská, VN415-VNK“ v členení na stavebné objekty SO 01 – Káblové VN vedenie
Správne konania
19.09.2023
Oulehla Tomáš, Cisáriková Kristína
Oznámenia o uložení zásielok
18.09.2023
Oznámenie o začatí správneho konania – TELESERVIS spol. s r.o., v zastúpení Ing. arch. Mareka Lukáča
Správne konania
18.09.2023
Hanúsková Janka
Oznámenia o uložení zásielok
18.09.2023
Ružička Patrik, Cisáriková Kristína, Katona Imrich, Hano Jarko
Oznámenia o uložení zásielok
Načítavam …
Teraz tu nič nie je