A A A

OLO robí zber odpadu s obsahom nebezpečných látok

pridané: 18.04.2024 kategória: Služby,Životné prostredie
OLO robí zber odpadu s obsahom nebezpečných látok

Milé obyvateľky, milí obyvatelia,

spoločnosť Odvoz a likvidácia odpadu a.s. (OLO) informuje, že 20.04. (sobota) bude v Rači vykonávať zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom nebezpečných látok. Fyzické osoby – nepodnikatelia môžu odovzdať odpad, ktorý má povahu odpadu z domácností a je identifikovateľný.

20.04.2024 v čase 08:00 – 09:00 na Jurkovičovej ul., (cca 20 m od Alstrovej)
20.04.2024 v čase 09:10 – 10:00 na parkovisku pri OD Jednota zo strany Hubeného

Rozpúšťadlá, chemikálie, oleje a tuky, pesticídy, fotochemické látky, detergenty, farby, lepidlá – všetky tieto tekuté látky – musia byť uzavreté v pevných a nepoškodených obaloch, z ktorých sa látky neuvoľňujú. Maximálne množstvo takto odovzdávaného odpadu je 5 kg/osoba. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, alebo sú kontaminované nebezpečnými látkami budú odoberané ako obaly len z minimálnym zvyškom kontaminantu.

Taktiež je možné odovzdať akumulátory a batérie. Batérie sa odoberajú len olovené (autobatérie) , nikel-kadmiové-NiCd, alkalické-Zn, nikelmetalhydridové NiMH.

Neodoberajú sa batérie, ktoré sú na báze lítia : Li-o, Li-Pol, Li-ion – el. náradia, mobily, notebooky, bicykle, kolobežky, gombíkové, el.cigarety a pod.

Odovzdať je možné aj elektroodpad ako napríklad žiarivky (v nepoškodenom stave) a iný odpad obsahujúci ortuť (v nepoškodenom stave), vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky (chladničky, mrazničky a pod.), vyradené elektrické a elektronické zariadenia a spotrebiče (počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry a pod.) len v nedemontovanom stave.

Obyvatelia Bratislavy môžu tento druh odpadu bezplatne odovzdať po celý rok na Zbernom dvore OLO na Starej Ivanskej ceste 2 počas otváracích hodín: pondelok – piatok: od 8:00 do 18:00 hod. ; sobota: od 8:00 do 18:00 hod. ; nedeľa a sviatky: zatvorené.