A A A

Kolektívna zmluva platná na roky 2024 a 2025 uzavretá medzi mestskou časťou Bratislava-Rača a Základnou organizáciou Slovenskému odborovému zväzu verejnej správy pri Mestskej časti Bratislava-Rača.