A A A

Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.

Nominácie na ocenenie môžete do konca kalendárneho roka posielať na adresu Miestneho úradu na Kubačovej ulici 21, 831 06 Bratislava s heslom na obálke „Račianske srdce 20XY “.

 

Laureáti ocenenia Račianske srdce za rok 2022

Ing. Mária Hatalová

Mgr. Darina Kučerová

PhDr. Alojz Luknár

Darina Polakovičová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Bibiana Halinkovičová
office manager