A A A

Račianske srdce sa udeľuje významným osobnostiam Rače, ktoré výraznou mierou prispeli k skvalitneniu života v našej mestskej časti v akejkoľvek oblasti – športe, kultúre, vede, výskume, vzdelaní alebo aj v sociálnej či spoločenskej oblasti. Ocenenie Račianske srdce sa každoročne udeľuje na jar počas slávnostného večera v Nemeckom kultúrnom dome.

Nominácie na ocenenie môžete do konca roka posielať na adresu:

Mgr. Eliška Králiková, MÚ Rača, Kubačova ulica 21, 831 06 Bratislava – s heslom na obálke „Račianske srdce 20XY “
alebo emailom: eliska.kralikova@raca.sk – s predmetom správy „Račianske srdce 20XY “

 

Laureáti ocenenia Račianske srdce za rok 2022

Ing. Mária Hatalová

Mgr. Darina Kučerová

PhDr. Alojz Luknár

Darina Polakovičová

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Mgr. Eliška Králiková
asistentka prednostu a zástupcu starostu