A A A


Chátrajúca budova školy využila potenciál stať sa modernou vzdelávacou inštitúciou pre 21. storočie. Na financovanie rekonštrukcie telocvične získala v novembri 2021 MČ Bratislava-Rača projekt Rozvoj športovej infraštruktúry v Mestskej časti Bratislava-Rača s výškou podpory 387 325 EUR, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu športu. Jedná sa o približne 50 percent predpokladaných nákladov na opravu stavby. Bol to významný krok k obnoveniu celej budovy, ktorá tak mohla 4. septembra 2023 opäť privítať učiteľov a žiakov.

„Žiadostí z celého Slovenska bolo veľa a o to viac si to ceníme. Chcel by som poďakovať celému tímu na našom úrade, čo na danom zámere pracuje. Budúci týždeň ideme podávať kľúčovú žiadosť o eurofondy na opravu budovy ZŠ Plickova vo výške 2,85 milióna eur. Je teraz veľmi dôležité, aby bolo úspešné ukončené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ uviedol starosta Rače Michal Drotován.

Do prvej výzvy Fondu na podporu športu so zameraním Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry zaslalo svoje projekty vyše 200 žiadateľov. Celková alokácia pre celé Slovensko bola 24,1 milióna eur a predložené boli kvalitné projekty výrazne prevyšujúce túto sumu. O to je získanie prostriedkov na rekonštrukciu telocvične Plickova cennejšie.

Po kompletnej rekonštrukcii má ZŠ Plickova 25 tried, 10 špecializovaných učební, jedáleň, kuchyňu, telocvične a príslušnú infraštruktúru. Škola privítala prvé deti už v septembri 2023.