Račiansky výber


Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava-Rača, Krasňany a Východné.

Bližšie informácie
Redakcia:    Alstrova 249
Poštová adresa:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Telefón:    02/49 11 24 83
E-mail:    redakciarv@raca.sk
Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Tlač: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

OBJEDNANIE REKLAMY A INZERCIE

Moduly plošnej inzercie
Edičný plán mesačníka Račiansky výber na rok 2019
Etický kódex vydavateľa a tvorcov novín Račiansky výber

Súbory na stiahnutie