Račiansky výber


Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava-Rača, Krasňany a Východné.

Bližšie informácie
Redakcia:    Alstrova 249
Poštová adresa:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Telefón:    02/49 11 24 83
E-mail:    redakciarv@raca.sk
Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Tlač: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

OBJEDNANIE REKLAMY A INZERCIE

Moduly plošnej inzercie
Etický kódex vydavateľa a tvorcov novín Račiansky výber

HARMONOGRAM UZÁVIEROK 2020
1-2/2020: 15. 1. 2020
3/2020: 17. 2. 2020
4/2020: 16. 3. 2020
5/2020: 15. 4. 2020
6/2020: 14. 5. 2020
7-8/2020: 15. 6. 2020
9/2020: 14. 8. 2020
10/2020: 15. 9. 2020
11/2020: 15. 10. 2020
12/2020: 13. 11. 2020

Súbory na stiahnutie