Račiansky výber


Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava - Rača, Krasňany a Východné.

Bližšie informácie
Redakcia:    Alstrova 249
Poštová adresa:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Telefón:    02/49 20 05 13, 02/49 20 05 13 , 0905 / 221 663
E-mail:    redakciarv@raca.sk
Zodpovedný redaktor:    Mgr. Jana Feriancová
Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Tlač: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

Edičný plán mesačníka Račiansky výber na rok 2018

Objednávkový formulár mediálneho priestoru 2018

Moduly plošnej inzercie
 

Súbory na stiahnutie