A A A

Najnovšie číslo

Z archívu

Kontakt

Račiansky výber – Redakcia

Mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava-Rača, Krasňany a Východné.

Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.

Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.

Tlač: Kasico, s.r.o., Hagarova 9, 831 51 Bratislava

 

Mgr. Michal Drotován
Starosta mestskej časti Bratislava-Rača
Miroslav Vajs
referent komunikácie

Dokumenty na stiahnutie

Archív

2024

Zobraziť

2023

Zobraziť

2022

Zobraziť

2021

Zobraziť

2020

Zobraziť

2019

Zobraziť

2018

Zobraziť

2017

Zobraziť

2016

Zobraziť

2015

Zobraziť

2014

Zobraziť

2013

Zobraziť

2012

Zobraziť

2011

Zobraziť

2010

Zobraziť

2009

Zobraziť

2008

Zobraziť

2007

Zobraziť

2006

Zobraziť

2005

Zobraziť

2004

Zobraziť

2003

Zobraziť

2002

Zobraziť

2001

Zobraziť

2000

Zobraziť

1999

Zobraziť

1998

Zobraziť

1997

Zobraziť

1996

Zobraziť

1995

Zobraziť

1994

Zobraziť

1993

Zobraziť