Račiansky výber


Plnofarebný mesačník o živote v Rači s možnosťou inzerovania. Doručuje sa zadarmo do všetkých domácností v Mestskej časti Bratislava-Rača, Krasňany a Východné.

Bližšie informácie
Poštová adresa:    Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Telefón:    02/49 11 24 33
E-mail:    redakciarv@raca.sk
Za podpísaný príspevok zodpovedá autor.
Redakcia nezodpovedá za obsah inzerátov a vyhradzuje si právo príspevky skrátiť a jazykovo upraviť.
Tlač: Slovenská Grafia, a.s., Pekná cesta 6, 834 03 Bratislava

OBJEDNANIE REKLAMY A INZERCIE

Moduly plošnej inzercie
Etický kódex vydavateľa a tvorcov novín Račiansky výber

HARMONOGRAM UZÁVIEROK 2022
1-2/2022: 14. 1. 2022
3/2022: 13. 2. 2022
4/2022: 15. 3. 2022
5/2022: 14. 4. 2022
6/2022: 16. 5. 2022
7-8/2022: 15. 6. 2022
9/2022: 14. 8. 2022
10/2022: 16. 9. 2022
11/2022: 14. 10. 2022
12/2022: 16. 11. 2022

Súbory na stiahnutie