A A A

Územný plán hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy je základný programový dokument, prostredníctvom ktorého sa napĺňajú ciele úlohy územného plánovania na území hlavného mesta.

Aktuálny územný plán nájdete na stránke Magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.