A A A

Mestská časť Bratislava-Rača ponúka bezplatnú právnu poradňu zvyčajne prvý a tretí štvrtok v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249.

Na poradňu sa môžete objednať na e-mailovej adrese: starosta@raca.sk.alebo na tel. čísle: 02/49 11 24 81
Každý záujemca dostane presný termín.

Právne poradenstvo sa týka hlavne týchto oblastí: rodinné vzťahy, dedičské konania, pracovno-právne vzťahy, otázky majetkovej povahy, ochrany spotrebiteľa či exekúcie.

Poradňa nezastupuje občanov pred súdmi ani inými inštitúciami a tiež sa nezaoberá trestným právom.

– Právne poradenstvo je poskytované formou osobnej ústnej konzultácie.
– Záujemca nemusí preukazovať svoje zárobkové a majetkové pomery.

Do poradne nie je potrebné sa vopred nahlasovať, záujemcovia sú vybavovaní v poradí, v akom prišli do poradne.

Poradňa je len pre obyvateľov s trvalým alebo prechodným pobytom v mestskej časti Bratislava-Rača.

Občania Rače sa môžu bezplatne poradiť s právnikom na račianskom miestnom úrade zvyčajne každý prvý a tretí štvrtok  v mesiaci v čase od 14. do 16. hodiny v Obecnom dome na Alstrovej ulici.