A A A

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte oddelenie územného plánovania:

Ing. arch. Iveta Virsíková, tel.: 02/4911 2489 , iveta.virsikova@raca.sk
Ing. arch. Jana Zacharová, tel.: 02/4911 2494, jana.zacharova@raca.sk

alebo osobne: budova Miestneho úradu MČ Bratislava – Rača, Alstrova 249, kancelária číslo 7 (na prízemí)