A A A

Kontakt

Referát správy a údržby budov
  • Kubačova 21, 831 06 Bratislava
Henrieta Záleská

Úradné hodiny

  • Pon: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Ut: –
  • Str: 08:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
  • Štv: –
  • Pia: 08:00 – 12:00
Kultúrne stredisko Impulz

Priestor pre pravidelné aktivity záujmových skupín v časti Východné: MO Slovenského červeného kríža, členov Denného centra seniorov Východné, mládežnícke klubové popoludnia, príležitostné kultúrno-spoločenské akcie, nedeľné rímskokatolícke bohoslužby.

Prenájom:

Krátkodobý prenájom je možný výhradne na základe podpísanej a zverejnenej nájomnej zmluvy alebo rezervačnej zmluvy. Objednávku na uzatvorenie zmluvy je potrebné doručiť osobne do podateľne Miestneho úradu Kubačova 21 alebo emailom na adresu podatelna@raca.sk, a to najneskôr 7 pracovných dní pred plánovaným konaním podujatia. Mestská časť si vyhradzuje právo neuzatvoriť nájomnú alebo rezervačnú zmluvu so záujemcom o prenájom. V prípade záujmu o bližšie informácie alebo obhliadku priestorov kontaktujte správcu zariadenia.

Pravidelné aktivity:

po,       13.00 – 15.00 Stolný tenis seniorov 
po, štv 18.30 – 19.30 Cvičenie žien 
ut, pia 14.00 – 15.30 Čitateľský kútik, Knižnica

po, ut, st, pia 16.00 – 18.00 Klubové popoludnia pre deti a mládež  
štv           14.00 – 16.30 Denné centrum seniorov Východné
ne            08.00 – 09.00 Svätá omša